Împlinirea a 180 de ani de la naştere a scriitorului “Ion Creangă”

   În legătură cu împlinirea a 180 de ani de la naştere a scriitorului Ion Creangă,  în cadrul Universităţii pedagogice care îi poartă numele au avut loc o serie de activităţi consacrate acestui eveniment. În această serie se înscrie şi medalionul literar artistic cu genericul ,,Ion Creangă – Scriitorul tuturor vârstelor’’. Cu acest prilej în ospeție la studenții crengieni s-a aflat cunoscutul istoric, critic literar, dr. profesor al Universităţii ,,Al. Ioan Cuza’’ din Iaşi dl  Nicolae Creţu , și dl Ion Berghia, fondatorul muzeului  Ion Creangă  de la Universitatea Pedagogică, cunoscut publicist , dr. prof. universitar, actualmente ieșean și el.

   Oaspeţii au întreţinut un dialog în muzeul Universităţii cu studenţii Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei în care au fost evocate multiple idei şi episoade din valoroasa experienţă pedagogică a marelui humuleştean.

    Mai apoi a avut loc o discuţie cointeresată cu studenţii anului întâi a Facultăţii de Filologie în cadrul căreia a fost elucidată viaţa şi opera lui Ion Creangă prin prisma istorică și a exegezelor contemporane a creaţiei sale. În această discuţie alături de oaspeţi au participat şi profesorii facultăţii d-nii  Petru Butuc și Sergiu Cogut.

   O ambianţă deosebită  acestei discuţii i-a dat unele crâmpeie din tezaurul folcloric şi anume evoluția studenților Constanţa Bordian și Alexandru Seu.

   Astfel la Universitate a fost evocat cel numele căruia se află pe frontispiciul ei și constituie blazonul emblematic al unei instituţii pedagogice.

De asemenea, ai putea dori...