FELICITARE

Consiliu de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), în baza rezultatelor evaluării externe realizate la data de

09.07.2019, a luat decizia de acreditare pentru o perioadă de 5 ani a programelor de studii, ciclul I, licență: Pictură, Grafică, Arte decorative aplicate, Modă-design vestimentar, Design interior.

Administrația Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

aduce  sincere felicitări pentru profesionalism și performanțe în procesul educațional universitar colectivului Facultății de Arte Plastice și Design, coordonatorilor de programe, decanului facultății, Dnei Ana Simac.

Mulțumim tuturor pentru entuziasm, perseverență, cutezare.

Vă urăm succese în continuare!

Administrația UPSC

De asemenea, ai putea dori...