Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ  DE STAT „ION CREANGĂ” DIN  MUN. CHIȘINĂU

Centrul de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei

Facultatea de Pedagogie

are onoarea de a Vă invita la

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

cu genericul

 

Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane (ediția a II-a)

care îşi va desfăşura lucrările la

15-16 mai 2017

ATELIERE DE LUCRU:

 • Pedagogia și Psihologia Familiei
 • Științe ale Educației

LUCRĂRILE CONFERINȚEI se vor desfăşura în incinta Universității  Pedagogice de  Stat  „Ion Creangă” din mun. Chișinău, la adresa:

str. Ion Creangă, 1

mun. Chişinău, Republica Moldova

Telefon de contact: 069581641

E-mail: natalia.popa@mail.ru

 

LIMBILE DE COMUNICARE: română, rusă, engleză, franceză.

NORME DE TEHNOREDACTARE:

 • Înregistrarea participanţilor în programul Conferinței se va efectua prin completarea formularului de înregistrare, care va fi expediat odată cu textul comunicării la adresa: popa@mail.ru până la 03.02.2017.
 • Atenție! Participantul este rugat să prezinte articolul și pe suport de hârtie până la data indicată și să achite taxa de 100 de lei (pentru publicarea culegerii până la conferință). De adresat la Popa Natalia, Catedra Pedagogia Învățământului Primar, Facultatea Științe ale Educației (etajul 2, blocul 3).

 

    FORMULAR DE INREGISTRARE
Numele, prenumele
Tema comunicării
Gradul, titlul
Instituția în care activați
Funcția
Informație de contact:Telefon fix:Mobil:

E-mail:

Secțiunea pentru care optați
Indicați una din opțiuni□ Cu participare la conferință
□ Fără participare  la conferință

 

 • Textul va fi de 6-8 pagini: format A4,font 12 pt, Times New Roman, spaţiere 1,5;câmpuri 20 mm,
 • Titlul articolului – 12, TNR, majuscule, bold, centrat.
 • Numele autorului (titlu ştiinţific/grad didactic/instituţie, localitate, ţară) – sub titlu, 12, TNR, italic,centrat;
 • Textul va fi precedat (obligatoriu) de un rezumat în limba engleză/franceză de maximum 700 de semne (12 pt, TNR, italic);
 • Citările se indică în paranteze pătrate inserate în text şi vor corespunde referinţelor respective din lista bibliografică, anexată în ordine alfabeticăla sfârşitul lucrării;
 • Articolele și formularul de înregistrare în format electronic se expediază la adresa: popa@mail.ru până la 20 februarie 2017.

 

Articolele acceptate vor fi editate într-un volum indexat.

 • Întreaga responsabilitate pentru conținutul științific al articolelor, al analizelor, sintezelor şi interpretărilor, precum şi pentru corectitudinea stilistică și gramaticală revine autorilor.

Programa Conferinței Științifice Internaționale

Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane

15 – 16 mai

Chișinău 2017

 

Regulamentul Conferinței:

Referate la Ședința Plenară – 30 min.

Referate la Ședința secțiilor – 15 min.

Luări de cuvânt pe marginile referatelor – 5-7 min.

Ședința Plenară se va desfășura  la data de 15 mai 2017/ luni,  la ora 10.00,

Blocul 1, sala 103; UPS Ion Creangă din Chișinău.

 

 Luni, 15 mai 2017

9.00 – 10.00 – înregistrarea participanților;

10.00 – 12.00 – ședința plenară

12.00 – 13.00 – pauză de cafea

13.00 – 15.00 – activitatea Atelierului motivațional Edificarea unei familii armonioase ( Echipa Centrului de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei; coordonare Cuznețov Larisa, dr.hab., prof. univ.).

 

Marți, 16 mai 2017

9.30 – 11.30 – susținerea comunicărilor în secțiuni;

11.30 – 12.00 – pauză de cafea;

12.30 – 15.00 – susținerea comunicărilor în secțiuni;

15.00 – 16.00- discuții, sinteze asupra comunicărilor susținute în secțiuni.

 

Comitetul Organizatoric.

Coordonator: Larisa Cuznețov, dr. hab. prof. univ.

De asemenea, ai putea dori...