Education Plan

[fruitful_tabs type=”vertical” width=”100%” ] [fruitful_tab title=”Arte Plastice şi Design”]

Ciclul I

 • Educaţie tehnologică (2007 2016)
 • Arte plastice (2007 / 2016)
 • Pictură (2016)
 • Grafică (2016)
 • Arte decorative
 • Design interior
 • Design vestimentar
 • Arte plastice fr (2007 / 2016)

Ciclul II

 • Pictură de şevalet (2016)
 • Design grafic (2016)
 • Studiul artelor (2016)
 • Management în Arte (2016)
 • Pedagogia artelor plastice
 • Proiectarea artistică a interiorului (2016)
 • Prelucrarea artistică a materialelor (2016)
 • Modelarea artistică a costumului (2016)
[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Filologie”]

Ciclul I

 • Limba şi literatura română (2013)
 • Limba şi literatura română şi limba engleză/ franceză/ germană/  italiană/ spaniolă (2013)
 • Limba şi literatura română şi limba engleză (2013) /rusă/ bulgară(alolingvi)
 • Limba şi literatura rusă
 • Limba şi literatura rusă şi limba engleză (2013)
 • Limba şi literatura rusă fr (2013)

Ciclul II

 • Istorie și teorie literară
 • Literatură română și cultura europeană
 • Didactica disciplinelor filologice
 • Educaţie lingvistică şi literară
 • Modele de comunicare și relații publice
 • Educație lingvistică și comunicare interculturală (rom. /rus./ eng.)
 • Didactica limbii române/ruse ca limbă nematernă/ străină
 • Educaţie lingvistică şi dentologia comunicării
[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Formare Continuă”]

Ciclul II

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Istorie şi Geografie”]

Ciclul I

 • Geografie și limbă engleză/germană
 • Istorie şi geografie (2013)
 • Geografie şi istorie (2013)
 • Istorie și educație civică (2013)
 • Educaţie civică şi istorie (2013)
 • Geografie fr
 • Istorie fr
 • Educație civică fr
 • Educație civică și limba engleză/germană
 • Istorie și limba engleză (2013)/franceză/germană
 • Istorie fr (2014)

Ciclul II

 • Didactica științelor istorice
 • Didactica educației civice
 • Relații interculturale
 • Patrimoniu istoric şi turism cultural
 • Românii între Occident și Orient
 • Istorie europeană comparată
[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Limbi şi Literaturi Străine”]

Ciclul I

 • Limba şi literatura engleză (2006)
 • Limba şi literatura germană (2005 / 2013)
 • Limba şi literatura engleză şi limba franceză (2005)/germană (2005)/ italiană (2006)/ spaniolă ( 2013)
 • Limba şi literatura franceză şi limba engleză / germană / italiană/ spaniolă ( 2013)
 • Limba şi literatura  italiană şi limba engleză (2013)
 • Limba şi literatura  germană şi limba engleză ( 2013)

Ciclul II

 • Didactica limbii franceze/ engleze (2014)/ germane(2014) și strategii de comunicare
 • Traducere și interpretare (engl.)(2014)
[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Psihologie şi Psihopedagogie Specială”]

Ciclul I

Ciclul II

 • Activitate psihoeducaţională, de consiliere şi psihoterapie a psihologului practic
 • Psihodiagnostic şi intervenţii psihologice în diferite tipuri de organizaţii
 • Educaţie integrată şi terapia persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale
 • Politici sociale de susţinere a familiei şi copilului
 • Servicii sociale în domeniul sănătăţii populaţiei
 • Logopedie
 • Asistența psihosocială în sistemul legal
 • Comunicarea alternativă. Limbajul semnelor și sistemul Braille
[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Științe ale educației”]

Ciclul I, Licență

 • Pedagogie în învăţămîntul primar și limba engleză (2013)/franceză (2013)
 • Pedagogie în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară (2013)
 • Pedagogie preşcolară și limba engleză
 • Pedagogie în învățămîntul primar (2013)
 • Pedagogie în învățămîntul primar fr (2013)
 • Pedagogie şi limba engleză (2013)
 • Pedagogie preşcolară (2013)
 • Pedagogie preşcolară fr ( 2013)
 • Pedagogie socială (2013)
 • Pedagogie socială fr(2013)
 • Pedagogie fr (2013)
 • Dans sportiv şi modern (2013)
 • Dans popular (2013)
 • Informatică (2013)
 • Informatică Științe Exacte (2014)
 • Matematică şi informatică (2013)
 • Matematică fr (2014)

Ciclul II, Master

 • Didactica învățămîntului primar (2013)
 • Metodologia educației preșcolare
 • Management şi consiliere în învăţămîntul primar (2014)
 • Management şi consiliere în pedagogie prescolară
 • Educaţie pentru carieră universitară
 • Consiliere şi educaţia familiei
 • Pedagogia culturii emoționale
 • Educația pentru dezvoltare comunitară și animație socială
 • Tehnologii informaţionale şi de comunicaţie în instruire
 • Tehnologii de creare a softurilor educaționale
 • Matematică didactică
[/fruitful_tab] [/fruitful_tabs]