CONTINUING EDUCATION

[fruitful_tabs type="vertical" width="100%" align="right" ]
[fruitful_tab title="Despre"]

Creată în 1975, în structura căreia din 1978 face parte Catedra “Bazele științifice ale dirijării școlii”, reorganizată ulterior în Catedra ”Management Educațional” (1999), Facultatea este o componentă indispensabilă a Universității Pedagogice de Stat ”I. Creangă”, care de comun acord cu facultățile și catedrele de profil asigură formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale în contextul exigențelor sociale și a opțiunilor individuale ale acestora.

Structura Facultății include: Catedra Management Educațional; Cabinetul Metodic; Cabinetul de instruire în tehnologia e-educație/ e-learning de formare continuă; Laboratorul de cercetări științifice ”Management Educațional”.

Anual parcurg programele de formare continuă și (re)calificare profesională suplimentară 1500 –1800 cadre didactice și manageriale.
Facultatea Formare continuă a reușit să creeze un adevărat Centru național de formare a managerilor în educație prin studiile de calificare și de masterat în management educațional, cursurile de formare managerială continuă contribuind la promovarea și implementarea (1) paradigmei managementului educațional din perspectiva democratică și a integrării europene, a (2) sistemului de management al calității în unitățile de învățământ preuniversitar.

Urmare a promovării unei strategii corecte în domeniu, Universitatea a devenit Centru național de formare continuă a cadrelor didactice a managerilor în educație, rezultat valoric apreciat de către comunitatea pedagogică și confirmat prin ordinul nr. 382 din 13.12.2002 a Ministerului Educației.

În procesul de formare profesională continuă sunt implicați cele mai valoroase cadre profesoral-didactice ale Universității, este folosită rațional baza material-didactică și informațională a Universității, precum și potențialul uman și material al unităților de învățământ – pilot din Chișinău, care dispun de o experiență pedagogică și de conducere avansată, valorificată de cadrele didactice și managerii școlari. Facultatea colaborează în domeniul vizat cu Universitatea de Stat Montana, SUA; Universitatea București, România; Universitatea ”Ovidius”, Constanța, România; Casa Corpului Didactic, Iași, România.

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Catedre"]

CATEDRA MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

         A fost organizată în 1978 cu denumirea Catedra Bazele Științifice ale Dirijării Școlii, apoi în 2001 reorganizată în Catedra Management Educațional.

         Actualmente Catedra își desfășoară activitatea sub conducerea doctorului habilitat, profesorului universitar Dumitru Patrașcu, asigurând următoarele direcții:

- Formarea profesională a cadrelor didactice;

- Formarea continuă a cadrelor didactice cu funcții de conducere, îndrumare și control;

- Recalificarea / calificarea profesională suplimentară;

- Formare profesională prin masterat la specialitățile: Management educațional; Leadership și instruire;

- Cercetări științifice în Managementul educațional, Leadership Educațional și Tehnologia Învățământului la Distanță / e-Learning;

        Catedra colaborează în domeniul vizat cu Universitatea de Stat Montana, SUA, Universitatea București, România; Universitatea ,,Ovidius’’, Constanța, România; Casa Corpului Didactic Iași, România  ș. a.

        În procesul de formare / perfecționare profesională sunt implicate cele mai valoroase cadre profesoral-didactice ale Universității, precum și potențialul uman al unităților de învățământ-pilot din Chișinău, care dispun de o experiență pedagogică și managerială avansată.

CORPUL PROFESORAL-DIDACTIC

 1. Patraşcu Dumitru, Şef catedră, profesor universitar, dr. habilitat în pedagogie
 2. Ciorbă Constantin, profesor universitar, dr. habilitat în pedagogie
 3. Cojocaru Vasile, profesor universitar, dr. habilitat în pedagogie
 4. Cojocaru Valentina, univ. interimar, dr. în pedagogie
 5. Ţap Elena, univ. interimar, dr. în pedagogie
 6. Macari Pavel, conf. univ. interimar, dr. în ştiinţe fizico-matematice
 7. Guzgan Valentin, conf. univ., dr. în pedagogie
 8.  Vinnicenco Elena, în pedagogie

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Masterat"]

Facultatea oferă următoarele programe de masterat:

 • Management educațional – 90 credite;
 • Leadership și instruire – cu instruire în limba română - 90 credite;
 • Leadership și instruire – cu instruire în limba engleză - 90 credite.

Studiile se desfășoară utilizând metoda tradiţională academică şi metoda electronică  de instruire blended e-learning (mixtă - la distanţă), la Modulele  Management de curriculum și Self Management, precum și în activitățile prevăzute pentru lucrul individual. 

Studiile se desfășoară în zilele de vineri – ora 1430  și sâmbăta ora 830  . Solicitanților la studiile de  masterat, la dorință, li se oferă cazare.

Studiile bugetare (cu  bursă) și prin contract (Costul studiilor la contract – 4900 lei /an).

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Formare Continuă"]

Cursuri de Formare Continuă la următoarele specialități:

 • Management educațional
 • Limba și literatura română școala națională
 • Limba și literatura română școala alolingvă
 • Limba și literatura rusă
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Limba bulgară
 • Limba italiană
 • Pedagogia învățământului primar (română)
 • Pedagogia învățământului primar (rus)
 • Pedagogia preșcolară ( română)
 • Pedagogia preșcolară (rus)
 • Istorie
 • Educație civică
 • Geografia
 • Educația tehnologică
 • Educația plastică
 • Asistența socială
 • Psihologi școlari
 • Logopedie, SAP
 • Informatica
 • Învățământ complementar
 • Educației muzicală
 • Educația fizică

Solicitanții cursurilor de formare continuă beneficiază de alegere a variantei respective, care însumează pe parcursul a 5 ani programul de formare de 150 ore auditoriale, care se echivalează cu 20 credite profesionale necesare pentru atestare.

Cursurile de formare continuă se desfășoară în bază de contract, cu achitarea taxei: 150 ore (3 săptămâni)- 950 lei; 100 ore (2 săptămâni)- 700 lei;

50 ore (6 zile) – 500 lei; 30 ore (4 zile) – 400 lei;

20 ore(3 zile) – 300 lei; 16 ore (2 zile) -200lei; 8 ore (o zi) -100lei.

Solicitanții cursurilor beneficiază de condiții optime de instruire și cazare.

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Recalificare"]

Cursuri de Recalificare se realizează la disciplinele:

 • Pedagogie preșcolară
 • Pedagogia învățământului primar
 • Limba și literatura română
 • Limba și literatura română (Șc. al-vă)
 • Limba și literatura rusă
 • Istoria
 • Educația civică
 • Geografia
 • Educația tehnologică
 • Arte plastice
 • Matematica
 • Informatica
 • Psihologie
 • Psihopedagogie specială
 • Asistență socială
 • Pedagogie socială

Modulul Psihopedagogie pentru cadrele didactice fără studii pedagogice.

Studiile se desfășoară cu frecvența redusă.

 Costul studiilor este de 3500 lei/ an

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Planuri de Studii"]

Masterat

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Oferte"]

Oferta de formare profesională continuă a UPS "Ion Creangă" pentru anul 2016

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Contecte"]

Adresa: Facultatea Formare continuă a cadrelor didactice și celor cu funcții

de conducere, str. Ion Creangă 1, bl. 4, Chişinău, 2069, Republica Moldova

 Telefoane de contact:

(+373) 022-35-83-72 - Ciorbă Constantin- Decan

(+373) 022-24-07-55- Patrașcu Dumitru - Șef catedră

(+373) 022-24-07-96- Țap Elena - Șef Cabinet Metodic

(+373) 022-35-83-77- Fordor Maia- secretariat

[/fruitful_tab]

[/fruitful_tabs]

Decan: Ciorbă Constantin,
prof. univ. dr. hab.
Catedra de Management
Șef catedră – Patrașcu Dumitru,
prof. univ. dr. hab.
Cabinet Metodic
Șef Cabinet Metodic - Țap Elena
Cabinet Secretariat
Secretar - Fordor Maia

Date de contact:
str. Ion Creangă 1, bl. 4,
Chişinău, 2069
Telefoane:
022-35-83-72-Ciorbă Constantin
022-24-07-55-Patrașcu Dumitru
022-24-07-96-Țap Elena
022-35-83-77-Fordor Maia