Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin sporirea calității rolului retroacțiunilor în comunicare

Marți, 18.02.2020, sub egida Centrului de Formare Continuă,  în cadrul Proiectului  „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, ref. Nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, realizat cu susținerea Comisiei Europene în cadrul programului ERASMUS+. s-a desfășurat training-ul  cu genericul Metode și tehnici de comunicare eficientă, care a contribuit la dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin sporirea calității rolului retroacțiunilor în comunicare didactică. Formatori – dr., conf. universitar Elena Țap și Veronica Mihailov, șef secție, specialist al Centrului Formare Continuă UPS „Ion Creangă”.

Dna Elena Țap, directorul Centrului de Formare Continuă a familiarizat audiența cu scopurile și obiectivele Proeictului COMPASS menționând că învăţarea pe tot parcursul vieţii capătă importanță tot mai mare și mai mare, iar persoanele care periodic își ridică nivelul calificării prin formare continuă au șanse mai mari pentru angajare, succes în carieră şi participare plenară la viaţa socială.

În Moldova Potrivit Concepţiei învăţării pe tot parcursul vieţii (2012), oamenii trebuie orientaţi să înveţe continuu şi în mod adecvat, rapid şi eficient, inovativ, valorificându-şi la maxim potenţialul de care dispun, pentru că numai astfel pot face faţă provocărilor lumii contemporane, mereu în schimbare, dar şi nevoilor de adaptare continuă la noile realităţi ale secolului XXI. Oamenii trebuie să tindă spre achiziţionarea abilităţilor şi competenţelor noi, prin care să-şi dezvolte capacitatea de a învăţa pe tot parcursul vieţii.

Potrivit Codului educației al RM (art. 120) învăţarea pe tot parcursul vieţii include activitățile de învățare realizate de o persoană pe parcursul vieții, în scopul formării sau dezvoltării competențelor din perspectivă personală, civică, socială şi profesională. Învățarea pe tot parcursul vieții cuprinde învățământul general, profesional-tehnic, superior şi formarea continuă a adulților și se realizează în cadrul învățării formale, nonformale și informale.

La nivel european educaţia constituie un pilon fundamental al succesului. În acest context, politicile educaţionale își propun următoarele obiective strategice pe termen lung:

  • punerea în practică a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a mobilităţii;
  • creşterea calităţii  şi eficienţei proceselor de educaţie şi învăţare;
  • promovarea echităţii, coeziunii sociale şi cetăţeniei active;
  • stimularea creativităţii şi inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile sistemului educaţional.

Ideile îndrăznețe ale studenților și experiența remarcabilă a profesorilor școlari s-au contopit, dând naștere unor proiecte și planuri interesante de viitor.

Aducem mulțumiri formatorilor pentru măiestria de a crea o atmosferă de lucru și cooperare, pentru un suport binevenit de materiale didactice, pentru exactitate și profesionalism în aplicarea strategiilor de formare.

 

Mulțumim participanților pentru comunicare, cooperare și voie bună!

 

De asemenea, ai putea dori...