Decizie cu privire la stabilirea datei alegerilor rectorului Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău

În temeiul art. 104 al Codului Educației al Republicii Moldova și în conformitate cu Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UPSC, Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Institușională DECIDE:

A stabili data alegerilor rectorului Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău la 10 noiembrie 2020.

Președinte al CDSI: ELENA PRUS, dr.hab. prof.univ.

Secretar al CDSI: LIUBA PETRENCO, dr. conf.univ.

Conform deciziei ()

De asemenea, ai putea dori...