Cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale, destinat personalului academic universitar UPS „Ion Creangă” din Chișinău – Programul de formare personală continuă

Stimat personal academic universitar,

SGCC în colaborare cu Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” demarează înscrierile la cursurile programului pe formare profesională continuă, raliate la rezultatele cantitative înregistrate în baza chestionării inițiale.

Pentru a participa la instruiri, vă rugăm, să completați formularul de mai jos, selectând următoarele cursuri:

  1. Alfabetizare digitală, orientat spre deținerea abilităților elementare TIC;
  2. Instrumente Google pentru Educație, orientate spre deținerea abilităților medii și avansate TIC.

Forma de desfășurare:  online.

Timp de desfășurare a sesiunii: 2 ore (60 min. cu pauză de 10 min.)

Evaluare finală: produs elaborat personalizat

Certificare: la absolvirea cursului se oferă certificat cu 2 / 3 credite (16 ore de contact și 44 ore de activități individuale).

Perioada de desfășurare:

  • Cursul I: Alfabetizare digitală

Formator: Olesea Schițco, specialist Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”

  • Cursul II: G-Suite pentru Educație

Formator: Alexandru Leahu, specialist Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”

Fișele programelor:

 Înscriere la cursuri: Link-ul pentru înscriere la formular: https://forms.gle/4arVCCmZyQABwdj4A


NOTE:

  1. Cursurile pentru dezvoltarea competențelor digitale sunt parte a programului de formare profesională continuă a personalului academic universitar UPS „I. Creangă” din Chișinău.
  2. Procesul de instruire la cursuri va demara în mediul online prin 2 dispozitive/2 ecrane: unul pentru videoconferință și altul pentru realizarea sarcinilor practice pe parcursul formării.
  3. Pentru informații suplimentare, apelați 067 561 654 / 068 220 122, Coțofană Iana, Coordonatoare instruiri în cadrul CNIDE „Clasa Viitorului”.

De asemenea, ai putea dori...