Conferințele de totalizare ale stagiului de practică profesională la programele de master „Management și consiliere în învățământul primar” și „Didactica în învățământul primar”.

În perioada 25 ianuarie -1 februarie 2020 s-au desfășurat conferințele de totalizare ale stagiului de practică profesională la programele de master „Management și consiliere în învățământul primar” și „Didactica în învățământul primar”.
Masterandele au prezentat rapoartele de practică întocmite conform curricula și suporturilor pentru stagiile respective, au împărtășit experiența valoroasă pe care au acumulat-o pe parcursul celor cinci săptămâni de practică în instutițiile de învățământ general din diverse raione ale țării.

Conferințele au fost moderate de coordonatorii și metodiștii stagiului de practică: șefa catedrei PÎP, prof. univ. dr. Ludmila Ursu, conf. univ. dr. Angela Curacitchi, conf. univ. dr. Nina Garștea, conf. univ. dr. Valentina Ciobanu.
Pe data de 25.01.2020, am avut onoarea să o avem alături pe dna Valentina Gaiciuc, specialist principal, MECC, care, în contextul stagiului, a purtat cu participanții o discuție constructivă despre procesul de implementare a noilor documente de politici educaționale. Dna Gaiciuc a apreciat înalt pregătirea masteranzilor și le-a recomandat sa-si disemineze experiența la nivel local.

De asemenea, ai putea dori...