CONFERINȚELE DE INIȚIERE LA PRACTICA PROFESIONALĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE MASTER ALE CATEDREI PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR

Pe data de 23.11.2019 au avut loc conferințele de inițiere la practica profesională în cadrul programelor de master Management și consiliere în învățământul primar și Didactica învățământului primar.

Conferințele au fost moderate de coordonatorul de practică, dna dr. prof. univ. Ludmila Ursu, șefa catedrei PÎP, și metodiștii stagiului de practică, dna dr. conf. univ. Nina Garștea și dna dr. conf. univ. Angela Curacițchi.

Masterandele au fost familiarizate cu prevederile curricula și suportul pentru realizarea stagiului de practică profesională, accentuând:

  • orientarea spre învățarea experiențială, spre formarea de competențe profesionale;
  • stimularea autoexplorării și autodescoperirii în contexte de valorificare a reflecției și metacogniției;
  • abordarea transdisciplinară a programului de studiu;
  • racordarea la cerințele actuale de implementare a politicilor educaționale în învățământul primar;
  • nevoile și interesele de formare a masteranzilor;
  • posibilitățile reale de desfășurare în instituții de învățământ, la nivelul primar;
  • aspectele vulnerabile identificate în anii precedenți.

Masterandele s-au implicat activ în dezbaterea subiectelor privind sarcinile de realizat, eventualele provocări și oportunități.

Urmează cinci săptămâni de activitate interesantă și utilă în cadrul stagiului, în care masterandele își vor proba în practică acele competențe profesionale pe care și le-au însușit în aulele universitare. Avem certitudinea că pregătirea practicantelor le va permite să facă față tuturor sarcinilor și să-și confirme maturitatea profesională.

De asemenea, ai putea dori...