Conferința Ştiinţifică ,,Viața și activitatea maestrului Mihai Grecu – 100 de ani de la naștere”.

Anul 2016 este declarat ,,Anul Mihai Grecu”, în acest context, la 30 noiembrie 2016, în cadrul Facultății Arte Plastice și Design s-a desfășurat Conferința Ştiinţifică ,,Viața și activitatea maestrului Mihai Grecu – 100 de ani de la naștere”. În cadrul conferinței au participat studenți și profesori, prezentând comunicări despre viața și opera marelui artist plastic.

Mihai Grecu e considerat un inovator care „a revoluţionat artele plastice din Republica Moldova, dar şi din spaţiul ex-sovietic”, reușindu-i performanța de a fonda modernismul plastic basarabean şi totodată, a contribuit la formarea Şcolii Naţionale de Pictură.

Pentru merite deosebite în artă a fost menţionat cu Medalia de Aur a Expoziţia Realizărilor Economiei Naţionale (EREN) (1966, 1970), Premiul de Stat al RSSM (1978), a primit titlul de Artist al Poporului din RSSM (1986) și de Laureat al Premiului de Stat al URSS (1990), a fost decorat cu Ordinul Republicii Moldova (1992).

Coordonator și organizator al conferinței:

Simac Ana, dr., conf.univ.,

Dvornic Mihaela, lector

De asemenea, ai putea dori...