Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internaţională Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv

Accesați invitația AICI

Accesați formularul de participare AICI

PARTENERI:

 • Asociația Persoanelor cu Dizabilități de Intelect ”Humanitas” din Moldova
 • Universitatea Pedagogică de Stat ”M.P. Dragomanov” Kiev, Ucraina
 • Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
 • Universitatea din Gavle, Suedia

DATA EVENIMENTULUI: 10 decembrie, 2020

ÎNCEPUTUL: ora 1000

DIRECȚII TEMATICE:

 • Probleme actuale ale educației speciale și incluzive: experiențe și perspective;
 • Tehnologii inovative în diagnosticul precoce, intervenție și educarea copiilor cu CES;
 • Aspecte ale teoriei și practicii în sistemul formării profesionale a specialiștilor în domeniul educației incluzive.

CERINȚE DE REDACTARE A ARTICOLELOR ȘTIINȚIFICE:

Titlul dactilografiat cu majuscule, centrat pe partea de sus a paginii.

Informaţii despre autor/autori (numele, prenumele, titlul ştiinţific, gradul didactic şi instituţia în care activează) dactilografiate la un interval după titlu, pe dreapta colii.

Rezumatul în limba română/engleză. Volumul până la 500 de semne.

Textul 5-7 pagini, dactilografiat pe coli format A4, Word Times New Roman, caractere – 12, interval între rânduri – 1,5, câmpurile de sus şi jos – 2 cm, dreapta – 1,5 cm, stînga – 3cm.

Referinţele bibliografice – conform standardului naţional SM ISO 690:2012.

Articolele vor fi expediate la adresa de e-mail:              ppscatedra@gmail.com  nataliacibotaru15@gmail.com

TERMEN LIMITĂ:

– expedierea formularului de înregistrare și articolelor științifice nu mai târziu de 01 decembrie 2020 la adresele de e-mail sus menționate.

Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de respectarea cerinţelor specificate şi onorarea termenului-limită de prezentare a acestora.

DETALII:

Conferința va fi organizată on-line pe Platforma Google Meet.

Linkul pentru participare îl vom oferi cu o zi înaintea desfășurării Conferinței.


Prezenţa Dvs. va contribui la creşterea ţinutei academice a manifestării noastre!

 

Date de contact: catedra PPS – 022 24 07 40

 • Racu Aurelia, dr. hab., profesor 069771346
 • Ciobanu Adriana, dr., conf. univ. 079706038
 • Stempovscaia Elena dr., conf. univ. 069125358
 • Ciubotaru Natalia lector univ. 079102871

De asemenea, ai putea dori...