Conferinţa ştiinţifică naţională „Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie”

Pentru a vedea programul conferinței accesați AICI.

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT  „ION CREANGĂ”  DIN CHIȘINĂU

FACULTATEA PSIHOLOGIE ȘI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

CATEDRA ASISTENȚĂ SOCIALĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SĂNĂTATE

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 16 APRILIE, 2021, ORA 9.30,  ÎN REGIM ON-LINE (GOOGLE MEET)

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ

ASISTENȚA PSIHOSOCIALĂ  ÎN CONTEXTUL NOILOR REALITĂȚI PE TIMP DE PANDEMIE

La evenimentul științific sunt invitate cadre științifico-didactice, didactice și de cercetare, profesioniști din domeniul social din Republica Moldova și din străinătate și alte persoane interesate de subiectul conferinței. Conferința Științifică Națională va fi consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în domeniul social.

Doritorii se vor înscrie și vor expedia materialele pentru publicare coordonatorului-responsabil pe adresa rudeanutaisa@inbox.ru, tel.069548673.           

Important:

 • Data limită de înscriere la Conferință cu tematica articolului –10 martie 2021.
 • Prezentarea materialului redactat pentru publicare – 2 aprilie 2021.

Cerințele pentru redactarea articolelor

 1. Recomandări privind aspectul articolelor:
 • Textul va fi redactat în limba română sau rusă/engleză/franceză/italiană/germană;
 • Toate articolele vor fi editate în aplicația MS Office Word;
 • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.
 1. Structura articolului:
 • Titlu în limba engleză și în original: cu majuscule font 12, bold; centrat
 • Autori: numele, prenumele complet, titlul științific și științifico-didactic, afilierea instituțională în original și în limba engleză, font 12, italic; aliniere în dreapta paginii
 • Rezumat (circa 100 cuvinte): în limba engleză (Abstract) și în română (Rezumat) (pentru articole în altă limbă), font 10, spațiu între rânduri – 1;
 • Cuvinte-cheie (până la 6): în limba engleză (Key-words)  în română (cuvinte-cheie) (pentru articole în altă limbă), font 10, spațiu între rânduri – 1;
 • Text: volumul poate varia între 5-8 pagini, mărime font 12, spațiu între rânduri – 1,15;
 • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură parte a foii, aliniat 1 cm; font: Times New Roman;
 • Bibliografie/referințe

La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 11. Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu [4, p.120]). Autorii sunt responsabili pentru corectitudinea indicării referințelor bibliografice.

DETALII:

Conferința națională din 16 aprilie 2021 este consacrată asistenței psihosociale în contextul noilor realități pe timp de pandemie.

 

De asemenea, ai putea dori...