Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului”

În perioada 8-9 octombrie 2020,

 în contextul evenimentelor dedicate Aniversării de 80 ani de la fondare,

 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează

Conferința științifică internațională

 „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului”

La evenimentul științific vor participa cadre științifico-didactice, didactice și din domeniul cercetării din Republica Moldova și din străinătate. Conferința Științifică Internațională este consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în cadrul științelor sociale, umanistice, exacte, ale naturii și artă.

Lucrările se vor desfășura în următoarele secții:

  • Bazele teoretice și aplicative ale asistenței psihologice, psihopedagogice și psihosociale ale populației;
  • Științe ale educației și formarea cadrelor didactice;
  • Practici și perspective de implementare a tehnologiei informației și comunicațiilor în învățământ;
  • Probleme actuale ale studiului limbii și literaturii române;
  • Axe valorice ale didacticii limbii și literaturii române/ruse;
  • Abordări, concepte de cercetare a științelor socio-umane, patrimoniului istoric cultural și natural;
  • Arta contemporană și perspectivele moderne în educația artistico-plastică și în design;
  • Probleme actuale și perspective ale lingvisticii și glottodidacticii.

Conferința Științifică Internațională se va desfășura online.

Deschiderea oficială a lucrărilor Conferinței va avea loc pe data de 8 octombrie, ora 9.00 și va fi transmisă live pe https://www.facebook.com/upscofficial .

Activitatea în Secții se va desfășura pe aplicația Google Meet, începând cu ora 11.00.  Participanții la Conferință vor primi invitație din partea moderatorilor.

Participanții la Conferință vor avea acces la variantele PDF ale Programului Conferinței și  Culegerii de studii  pe site-ul www.upsc.md  în data de 7 și 8 octombrie 2020.

Materialele conferinței

De asemenea, ai putea dori...