Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL

Astăzi, 26 septembrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, și-a deschis lucrările Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL, organizată de Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, Catedra Limbă și Comunicare în parteneriat cu Facultatea Transfrontalieră de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Participanții la conferință, cadre didactice universitare și școlare din Republica Moldova, România, Ucraina, doctoranzi, masteranzi și-au prezentat rezultatele cercetărilor științifice în cele 9 ateliere de lucru, realizând un dialog academic eficient, abordându-se deopotrivă subiecte legate de interdisciplinaritate şi multilingvism, curriculum școlar, probleme actuale ale didacticii. Pe lângă faptul că această conferinţă internaţională marchează împlinirea a 20 de ani de învăţământ transfrontalier, este și rezultatul unui parteneriat trainic între Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Astfel, credem că am reușit să facilităm schimbul de idei în domeniul interdisciplinarității şi dialogului multicultural în aşa fel încât să se poată deschide noi direcţii în cercetarea ştiinţifică.

 

De asemenea, ai putea dori...