Conferința științifică cu participare internațională

Catedra Limbi şi Literaturi Romanice a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, lansează un apel pentru participare la Conferinţa Ştiinţifică cu participare internațională cu comunicări pe tema:

Predarea/Învățarea pe competențe – componentă esențială a reformei sistemului educativ

15 decembrie 2016

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

din mun. Chişinău, Republica Moldova

CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE AVEC PARTICIPATION INTERNATIONALE

De asemenea, ai putea dori...