Conferința științifică anuală a doctoranzilor și postdoctoranzilor

ÎN ATENȚIA DOCTORANZILOR ȘI POSTDOCTORANZILOR!!!

Pentru a vedea programul conferinței, accesați AICI.

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ ANUALĂ (online) a doctoranzilor și postdoctoranzilor va avea loc pe data de 18 mai 2021, ora 14.00,

Titlurile comunicărilor vor fi prezentate până la 30 aprilie 2021 la adresa: doctorat_upsc@yahoo. corn.

Articolele științifice ale doctoranzilor, însoțite obligatoriu de avizul conducătorului științific, vor fi prezentate până la 30 aprilie 2021 în variantă electronică la adresa: doctorat@upsc.md, doctorat_upsc@yahoo.com la Departamentul Studii Doctorale și Postdoctorale (blocul 2, biroul 4), cu indicarea Școlii Doctorale

Cerințele privind redactarea articolelor

La tehnoredactarea lucrării (realizată în Word) urmează a fi respectate următoarele cerințe:

  • dimensiunea articolului: 8-10 pagini A5;
  • adnotarea și cuvintele-cheie se prezintă în limbile română și engleză;
  • bibliografia se realizează conform cerințelor CNAA;
  • caracterele – Times New Roman;
  • dimensiunile caracterelor-12;
  • spațiul între rânduri -1,15;
  • margini: sus/j os/dreapta/stânga – 1,5 cm;
  • titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD); sub titlu, la dreapta, se va scrie numele autorului (BOLD, ITALIC).
  • Pentru fiecare articol se va achita taxa de 100 (una sută) lei MD, sau 25 (douăzeci și cinci) RON;
  • Materialele neredactate și cele care nu vor întruni cerințele stipulate nu vor fi acceptate.

Datele bancare ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
din Chișinău

Codul fiscal: 1007600035769

Denumirea băncii: BC „Moldova-Agroindbank” SA, filiala Chisinău-Centru

Cod bancar: AGRNMD2X723

Adresa băncii: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 182, MD 2004

Cod IBAN : MD62AG000000022512017195

Adresa juridica: MD-2069 m. Chișinău, str. Ion Creangă, 1

Biroul de Studii Doctorale și Postdoctorale,

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” str. Ion Creangă, 1, bl.2, bir.4. MD-2069, Chișinău, R. Moldova Tel.:+373 22/35 84 72

De asemenea, ai putea dori...