Conferința științifică a studenților și masteranzilor UPS ”Ion Creangă”

Departamentul Cercetare anunță că la 27 aprilie 2018 va fi organizată Conferința științifică a studenților și masteranzilor UPS ”Ion Creangă” Probleme ale ştiinţelor socioumanistice. Sunt invitați să participe toți doritorii.

De asemenea, ai putea dori...