Conferința științifică a studenților și masteranzilor Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Departamentul Cercetare anunță că la 12 aprilie 2019 va fi organizată Conferința științifică a studenților și masteranzilor Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” Probleme ale ştiinţelor socioumanistice. Sunt invitați să participe toți doritorii.

De asemenea, ai putea dori...