Conferința științifică a studenților și masteranzilor catedrei Pedagogie preșcolară, educație fizică și dans- 2020

După cum și era planificat, pe data de 9 aprilie,  Catedra Pedagogie Preșcolară, educație fizică și dans a desfășurat Conferința științifică a studenților și masteranzilor-2020, în format on-line.

Mulțumim celor 9 participante și coordonatorilor acestora:

Gojin Svetlana, anul IV, PP și l. engl ( coordonator Mocanu L., dr., conf. univ.); Cucu Valentina, anul IV, PP și l. engl.;(coordonator Ohrimenco A., dr., conf. univ.); Ceban Ana, anul IV, PP și l. engl ( coordonator Pavlenco M.)

Crețu Dionisie, anul III, Dans popular și clasic (coordonator Talpă Svetlana, drd, lector); Strelițov Elena; Botnariuc Olga,anul IV, PP, FR;(coordonator N. Carabet, dr., conf. univ.); Nuța Ecaterina, anul II MEP, (coordonator Haheu-Munteanu E., dr., conf. univ.) Cojocari Ana; Garștea Elena, anul II, MEP (coordonator Cojocari Lidia, dr., conf. univ.).

Mulțumim cadrelor didactice din republica din cadrul cursurilor de formare continuă și tuturor celor prezenți la conferința științifică on-line desfășurată azi.

STÂM ACASĂ, DAR SUNTEM ACTIVI!!!

De asemenea, ai putea dori...