Conferința națională cu participare internațională: Educația din perspectiva conceptului “Clasa Viitorului”

Conferința națională cu participare internațională: EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASA VIITORULUI

National scientific conference with international participation (NSCIP): ”EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FUTURE CLASSROOM CONCEPT”

Vineri, 27 noiembrie 2020, ora: 09:30  – 16:00 – Online, Platforma ZOOM

  Friday, 27th November 2020, at 09:30 – 16:00,  ONLINE ON ZOOM

 • STIMAȚI COLEGI, DISTINSE COLEGE!

  • Doriți să aflați cum tehnologiile inovative vă pot îmbunătățiți viața cotidiană?
  • Doriți să cunoașteți avantajele educației din perspectiva conceptului CLASEI VIITORULUI?

  Vă invităm să participați la Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională (NSCIP): „EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASA VIITORULUI”, parte a Proiectului Științific Național „Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

  Pentru ÎNSCRIERI la eveniment, vă rugăm să accesați link-ul: AICI

  Data limită a înregistrării 23 noiembrie 2020

  Vă puteți împărtăși /îmbogăți experiența în secțiunile:

  1. Abordarea creativă a predării, învățării, evaluării în învățământul preuniversitar prin intermediul tehnologiilor inovative. Idei și soluții.
  2. Adaptarea învățământului universitar la condițiile actuale prin implementarea tehnologiilor inovative. Dificultăți și realizări.
  3. Facilitarea organizării formării continue a cadrelor didactice prin intermediul Clasei viitorului. Avantaje și perspective.
  4. Impactul tehnologiilor inovative asupra vieții cotidiene. Avantaje/dezavantaje.

  PROGRAMUL CONFERINȚEI

  EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASA VIITORULUI  – ONLINE, ZOOM

   9:00 – 9:30 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR

  9:30 – 09:45 CUVÂNT DE SALUT

  09:45 – 11:00 ȘEDINȚA PLENARĂ A CONFERINȚEI

  11:00 –11:15 ÎNREGISTRAREA ÎN SECȚII

  11:15 –13:00 LUCRU ÎN SECȚII

  13:00 – 13:30 PAUZA DE MASĂ

  13:30 – 13:45 ÎNREGISTRAREA LA WORKSHOP

  13:45 – 14:05 WORKSHOP ”UTILIZAREA MATERIALELOR AUTENTICE ÎN PREDARE”

  14:05 – 14:15 ÎNREGISTRAREA ÎN FOCUS GRUP

  1. Realizarea învățării integrate cu utilizarea instrumentelor și resurselor digitale în clasele primare
  2. Abordarea integrată a învățării prin educația STEM /STEAM
  3. Utilizarea echipamentelor digitale în activitatea investigațională
  4. Tehnologii inovative în formarea-dezvoltarea personală
  5. Integrarea resurselor educaționale digitale online în dezvoltarea competenței de comunicare. Aria curriculară Limbă și Comunicare (limba engleză, limba română)

  14:15 – 15:30 LUCRĂRILE FOCUS GRUP-URILOR

  15:30- 16:00  ȘEDINȚA DE TOTALIZARE A CONFERINȚEI

 •  

  Dear colleagues, distinguished colleagues!

  Are you interested in the creative approaches of teaching, learning, evaluation in university and pre-university education through innovative technologies? Do you want to learn how innovative technologies can improve your daily life? Do you want to know more about the advantages of education from the perspective of THE FUTURE CLASSROOM LAB?

  We invite you to participate at the National Scientific Conference with International Participation (NSCIP): ”EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FUTURE CLASSROOM CONCEPT”, part of the National Scientific Project ”Initial and continuous education from the perspective of the Future Classroom concept”, ”Ion Creangă” State Pedagogical University from Chișinău.

  For REGISTRATION for the event, please access the link: HERE

  Deadline registration 23th November 2020

  You can sign up and join the discussion in the sections:

  1. Creative approaches of teaching, learning, evaluation in pre-university education through innovative technologies. Ideas and solutions.
  2. Readjusting the university education to current conditions by implementing innovative technologies. Difficulties and achievements.
  3. Facilitating the organization of continuous training of teachers through the ”Future Classroom” . Advantages and perspectives.
  4. The impact of innovative technologies on everyday life. Advantages versus disadvantages.

  NSCIP ”EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FUTURE CLASSROOM CONCEPT” – ONLINE, ZOOM


  NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION (NSCIP) PROGRAM:

  9:00 – 9:30 PARTICIPANTS REGISTRATION

  9:30 – 09:45  CONFERENCE GREETINGS

  09:45 – 11:00 CONFERENCE PLENARY SESSION

  11:00 –11:15 REGISTRATION IN SECTIONS

  11:15 –13:00 WORK IN SECTIONS

  13:00 – 13:30 LUNCH BREAK

  13:30 – 13:45 WORKSHOP REGISTRATION

  13:45 – 14:05 WORKSHOP “USING AUTHENTIC MATERIALS IN TEACHING” 

  14:05 – 14:15 REGISTRATION IN FOCUS GROUP

  1. Achieving integrated learning with the use of digital tools and resources in primary classes
  2. Integrated approach of learning through STEM / STEAM education
  3. The use of digital equipment in the investigative activity
  4. Innovative technologies in personal training and development
  5. Integration of online digital educational resources in the development of communication skills. Curricular area Language and Communication (English, Romanian)

  14:15 – 15:30 WORK IN FOCUS GROUPS

  15:30- 16:00  CONFERENCE TOTALIZATION SESSION

De asemenea, ai putea dori...