Conferința Logopedică Națională cu participare Internațională „ASISTENȚA LOGOPEDICĂ: ACTIVITATE ȘI ORIZONTURI”

Pot participa profesioniști (logopezi, pedagogi, psihologi, psihopedagogi, învățători), studenți, masteranzi și părinți.

 

Direcții de scriere a lucrărilor științifice (articole) și ateliere  de lucru ale conferinței

 

Atelier I. Diagnostic și intervenție

 1. Evaluare și diagnostic
 2. Identificarea predispozițiilor către tulburări de limbaj și comunicare la copii
 3. Intervenția logopedică

Atelier II. Acte normative și OSL

 1. Asistarea și consilierea părinților în probleme de logopedie
 2. Pregătirea și formarea continuă a logopezilor
 3. Organizarea serviciului logopedic

Atelier III. Tulburări psihice asociate tulburărilor de limbaj

 1. Tulburări de limbaj și comunicare asociate altor dizabilități
 2. Strategii alternative în logopedie

 

Vor fi organizate work-shop-uri cu tematica și formatorii:

 • Inteligența multiplă în logopedie,  Drd Anghel Elisabeta Elena (România). Durata =4 ore;
 • Tehnici proiective de evaluare a tulburărilor psihice asociate celor de limbaj, PhD  Armand Cătălin Veleanovici (România). Durata =4 ore;
 • Evaluarea copiilor cu CES, PhD Geanina Cucu-Ciuhan (România). Durata =3 ore;
 • Intervențiicorectiv-recuperatorii în terapia copiilor cu dislexie-disgrafie, PhD Ana Maria Lăzărescu, profesor–logoped Alina Mendelovici (România). Durata =2 ore;

 

CERINȚELE DE SCRIERE A ARTICOLULUI

 

 1. Recomandări privind aspectul articolelor:
 • Textul va fi redactat în limba română sau rusă/engleză;
 • Toate lucrările vor fi editate în aplicația MS Office Word;
 • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.

 

 1. Structura articolului:
 • Titlu: cu majuscule font 12, bold;
 • Autori: numele complet, funcția academică și titlul științific, afilierea instituțională, font 12,  italic;
 • Rezumat (circa 100 cuvinte),  în limba engleză, font 11, spațiu între rânduri – 1;
 • Text: 5-6 pagini (până la 0,2 coli de autor), nu mai mult de 2 autori la o lucrare, mărime corp de literă 12 Times New Roman, spațiu între rânduri – 1,15;
 • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură parte a foii., aliniat 1 cm; font: Times New Roman;

 

 • Bibliografia

La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 11. Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu [4, p.120]). Autorii sunt responsabili pentru corectitudinea indicării referințelor bibliografice.

 

Vă puteți înregistra prin telefon și e-mail:

 • participare pasivă (fără comunicare), până la 20.11.2018: tel: 069719369 sau e-mail – chitarmary@hotmail.com – Pîrvan Mariana
 • participare cu comunicare (articol, avizare despre denumirea lucrării și rezumatul ei), până la 20.10.2018 tel: 068635828, e-mail – vmaximciuc@gmail.com – Maximciuc Victoria

 

Termenul limită de prezentare a comunicărilor (variantă electronică) – 3.XI.2018 volarescu@yahoo.comOlărescu Valentina

 

Materialele conferinței vor fi publicate și se va acorda certificat de participare cu 20 credite.

De asemenea, ai putea dori...