Conferința internațională „Provocări contemporane în învățarea limbii române ca L2/L3 și ca limbă minoritară” în perioada 4-5 iunie 2021

!!! Având în vedere situația pandemică actuală din Republica Moldova și România, comitetul de organizare a decis

REPROGRAMAREA

 Conferinței internaționale „Provocări contemporane în învățarea limbii române ca L2/L3 și ca limbă minoritară” în perioada 4-5 iunie 2021.


CENTRUL LINGVISTIC „LIMBA NOASTRĂ” DIN CADRUL

FACULTĂȚII TRANSFRONTALIERE

A UNIVERSITĂȚII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Vă invită să participați la

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

„PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBII ROMÂNE CA L2/L3

ȘI CA LIMBĂ MINORITARĂ”

Conferință internațională 2021 – Learn Romanian (udjg.ro)

4-5 IUNIE 2021

EVENIMENT DESFĂȘURAT ÎN FORMAT HIBRID

ON-LINE: Platforma MICROSOFT TEAMS

FAȚĂ ÎN FAȚĂ: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

     Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Formular de înscriere accesați AICI.

Accesați invitația AICI.


Evenimentul științific își propune crearea unui context academic propice deschiderii unor noi direcții de cercetare și schimbului constructiv de idei în domenii diverse precum:

 • Probleme de adaptare lingvistică a elevilor alolingvi din Republica Moldova
 • Provocări lansate de necesitatea integrării lingvistice și culturale a refugiaților
 • Limitări impuse prin legea învățământului din Ucraina studierii limbilor minoritare în școală
 • Limba română ca limbă străină în context intercultural
 • Predarea limbilor străine: metode/mijloace/instrumente/resurse/platforme on-line
 • Didactica limbii române ca limbă străină
 • Competența de comunicare interculturală – perspective multiple
 • Identitate culturală Marginalitate

Lucrările conferinței vor fi publicate în revista ACROSS – A Comprehensive Review of Societal Studies (across-journal.com)

Parteneri:

 • Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană – UBB, Cluj-Napoca
 • Departamentul de limba română, Centrul de instruire preuniversitară din Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 • Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova
 • Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Ucraina
 • Inspectoratul General pentru Imigrări, Galați
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Universitatea de Stat din Moscova ”M.V. Lomonosov”
 • Universitatea Sf. Kliment Ohridski din Bulgaria
 • Universitatea de Stat din Sankt Petersburg
 • Universitatea de la Novi-Sad din Serbia
 • Universitatea Democritus din Grecia

De asemenea, ai putea dori...