Conferința internațională: Provocări contemporane în învățarea limbii române ca L2/L3 sau ca limbă minoritară

În zilele de 04 și 05 iunie Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a găzduit prima ediție a Conferinței Științifice Internaționale: Provocări contemporane în învățarea limbii române ca L2/L3 sau ca minoritară. Conferința s-a realizat prin contribuția partenerilor de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea Transfrontalieră UGAL, conf. univ., dr. Gina-Aurora Necula, decan, în colaborare cu Facultatea de Filologie și Istorie a UPS Ion Creangă, conf. univ., dr. Svetlana Dermenji – șefa catedrei Limbă și Comunicare.

În cadrul festivității de deschidere a conferinței au luat cuvântul: Prof. univ., dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU, Rectorul Universității  „Dunărea de Jos” din Galați; conf. univ., dr. Alexandra Barbăneagră, Rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău; conf. univ., dr. Gina-Aurora Necula, decanul Facultății Transfrontaliere; conf. univ., dr. Ludmila Armașu, prorector UPS Ion Creangă.

La eveniment au participat peste 150 de cercetători din domeniul lingvisticii, filologiei, didacticii limbii române ca L2/L3 din 14 țări: Spania, Serbia, Portugalia, Grecia,  Turcia, Rusia, Republica Moldova, România, Ucraina, Azerbaijan, Belgia etc., dar și studenți, masteranzi din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova și România. Sesiunea științifică s-a realizat în format mixt și a fost structurată în mai multe ateliere în cadrul cărora au fost abordate subiecte precum:   Didactica limbii române ca limbă străină; Curriculum și conținut la anul pregătitor: tradiție și inovații; Limbă, cultură, literatură – tradiție și continuitate în predarea limbilor străine; Limba română ca limbă străină – competențe lingvistice, pragmatice și de comunicare interculturală; Dialoguri interculturale – strategii de predare-învățare a limbilor străine etc.

De un interes deosebit, pentru toți participanții la conferință, au fost comunicările realizate de keynote speaker:

  • , dr., cercet. şt. pr. I, Stelian DUMISTRĂCEL, Departamentul de dialectologie şi sociolingvistică, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”;
  • José Damián GONZÁLEZ-BARROS, Profesor de limba română, Institutul de Limbi Străine din Madrid (Escuela Oficial de Idiomas) „Jesús Maestro” din Madrid;
  • univ., dr. Alexandra BARBĂNEAGRĂ, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
  • Alexandru-Laurențiu COHAL, Cercet. șt. pr. III, dr., Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Filiala Iași a Academiei Române.

În cadrul sesiunilor de lucru au fost prezentate experiențe internaționale, modele inovative și actuale ale participanților implicați în promovarea acestor deziderate foarte importante. Astfel, participanții la conferință au lansat propunerea unanimă ca acest eveniment valoros să devină o platformă de dialog profesional în căutarea oportunităților de predare-învățare a limbii române ca L2/L3, minoritară atât în România, Republica Moldova, cât și în alte țări.

De asemenea, ai putea dori...