Conferința internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL și-a continuat activitatea cel de-al 9-lea atelier

Conferința internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL, organizată de UPS „Ion Creangă” în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, la data de 28 septembrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, și-a continuat activitatea cel de-al 9-lea atelier cu genericul: Cultura organizațională și managementul educațional, moderator Țap Elena, dr., conf., Decan al Facultății de Formare Continuă. În cadrul acestul atelier de lucru au fost implicați activ managerii școlari, cadre didactice cu funcții de conducere, care au împărtășit cu generozitate din experiența profesională și au făcut schimb de rețete de succes pe tărâmul educațional. În aceeași zi s-a făcut și bilanțul Conferinței Internaționale și participanților, cadrelor didactice universitare și școlare din Republica Moldova, România, Ucraina, doctoranzilor, masteranzilor li s-au înmânat certificate. Trebuie să precizăm că această Conferința Internațională este rezultatul unui parteneriat trainic între Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, care va continua încă mulți ani. Prin intermediul acestui parteneriat valoros am reușit să facilităm schimbul de idei în domeniul interdisciplinarității și dialogului multicultural în așa fel încât să se poată identifica perspective în cercetarea științifică.

De asemenea, ai putea dori...