Conferința științifică anuală a doctoranzilor Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”

Conferința științifică anuală a doctoranzilor Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, ajunsă la a 25-a ediție, a avut loc cu succes în data de 17 mai 2018.
Felicitări, Doctorat UPS “Ion Creangă”, dragi doctoranzi, pentru succesele remarcabile.

De asemenea, ai putea dori...