Concurs pentru ocupare postului de președinte al Consiliului științific al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

În temeiul Regulamentului privind organizare studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014, se anunță concurs pentru ocuparea postului de președinte al Consiliului științific al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.

Pentru înscriere la concurs se vor depune următoarele acte:

  • Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat.
  • CV-ul.
  • Programul managerial privind dezvoltarea studiilor la ciclul III doctorat în cadrul UPSC.
  • Copii ale diplomelor care denotă deținerea titlurilor științifice și științifico-didactice.
  • Copia buletinului de identitate.
  • Copia actului care confirmă dreptul de conducător de doctorat.
  • Lista lucrărilor științifice și metodico-didactice publicate.

Termenul-limită de depunere a actelor pentru participare la concurs este de două luni din data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Actele pot fi depuse în zilele lucrătoare, între orele 8:00-12:30 și 13:00 – 16:30, la secția Resurse umane a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, str. Ion Creangă, 1, blocul 2, biroul 27, tel. 0-22-35-83-31. E-mail dru.upsc@mail.ru

De asemenea, ai putea dori...