Comisia de evaluare externă a ANACEC la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

În perioada  22-24 aprilie 2019, Comisia de evaluare externă a ANACEC a realizat o vizită la Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău în vederea evaluării externe a programelor de formare profesională continuă.

UPS „Ion Creangă”, Facultatea de Formare Continuă a înaintat pentru acreditare 17 programe:

 • Management educațional
 • Educație civică/Educație pentru societate
 • Istorie
 • Geografie
 • Limba și literatura română (școala națională)
 • Limba și literatura română (în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale)
 • Limba și literatura rusă (școala națională)
 • Limba și literatura rusă (școala rusă)
 • Limba și literatura engleză
 • Limba și literatura franceză
 • Arte plastice
 • Educație tehnologică
 • Pedagogie în învățământul primar
 • Pedagogie preșcolară
 • Logopedie
 • Învățământ special și integrat
 • Învățământ extrașcolar

De asemenea, ai putea dori...