Centrul de ghidare şi consiliere în carieră al UPS „Ion Creangă”, anunță demararea ședințelor formative conform programelor coordonate de DACDC

În vederea oferirii de oportunități pentru formarea continuă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare și dezvoltarea acestora în corespundere cu schimbările din sistemul educațional, Centrul de ghidare şi consiliere în carieră al UPS „Ion Creangă”, anunță demararea ședințelor formative conform programelor coordonate de DACDC și Rectorul Universității.

 1. Optimizarea strategiilor didactice de predare-învățare la treapta universitară de învățământ, Formator: Olga Cosovan, dr. conf. univ., 12 ore
 2. Prelegerea interactivă – 14.12.2017, aula 29, bl. III, 15.00[1]*.
 3. Dezvoltarea gândirii critice în cadrul orelor practice / de seminar.
 4. Dezvoltarea gândirii critice în cadrul orelor practice de laborator.

 

 1. Strategii de dezvoltare a competențelor prin lucrul individual al studenților, formator: Olga Cosovan, dr. conf. univ., 12 ore

 

 1. Relevanța sarcinilor de lucru pentru dezvoltarea competențelor – 11.01.2018, aula 29, bl. III, 13.00*.
 2. Procese și produse evaluabile.
 3. Modalități de prezentare

 

III. Dimensiuni ale competenţei profesionale la ciclul II, masterat, formator: Tatiana Cartaleanu, dr. conf. univ., 12 ore

 1. Aspectul cognitiv – 19.12.2017, aula 29, bl. III, 13.00*.
 2. Aspectul aplicativ
 3. Aspectul integrativ

 

 1. Elaborarea suportului de curs universitar, formator: Tatiana Cartaleanu, dr. conf. univ., 12 ore
 2. Managementul timpului afectat cursului – 20.12.2017, aula 29, bl. III, 13.00*.
 3. Syllabusul distribuit studenților
 4. Recomandări metodologice de desfășurare a lucrului individual.

 VI Formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva evaluării criteriale prin descriptori,

formator:Ludmila Ursu, dr. conf. univ., 20 ore

 1. Repere normative și teoretice ale ECD – 03.10.2017, aula 23, bl. III, 15.15*.
 2. Relația curriculum școlar – ECD
 3. Proiectarea didactică de lungă durată din perspectiva ECD
 4. Proiectarea didactică de scurtă durată din perspectiva ECD
 5. Elaborarea și administrarea instrumentelor de evaluare în contextul ECD
 6. Instrumente de monitorizare a performanțelor elevilor în contextul ECD

7.Reconfigurarea disciplinelor fundamentale în formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva ECD. Continuitatea formării la ciclurile I și II

 1. Reconfigurarea disciplinelor de specialitate în formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva ECD. Continuitatea formării la ciclurile I și II
 2. Reconfigurarea stagiilor de practică în formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva ECD. Continuitatea formării la ciclurile I și II
 3. Prezentarea jurnalelor de reflecții: focalizare pe sarcină; focalizare pe sine

 

VII. Prezentări electronice interactive,

formator: Tatiana Croitoru dr. conf. univ., 12 ore

1.Proiectarea prezentărilor electronice interactive – 12.03.2018, aula 34, bl. III, 15.00*..

2.Structura și elementele unei prezentări electronice interactive.

3.Teme, șabloane, constructor Slide Master

 

VIII. Utilizarea platformei Moodle în activitatea didactică,

formator: Tatiana Croitoru dr. conf. univ., 12 ore

1.Implementarea platformei Moodle în mediul universitar – 15.01.2018, aula 34, bl. III, 13.00*.

2.Structura unui site Moodle. Clase de utilizatori

3.Organizarea și crearea unui curs pe platforma Moodle

4.Dezvoltarea conținutului unui curs pe Moodle

5.Resurse şi activităţi

6.Instrumente de evaluare

VII. Scenarizarea unităților de învățare la tabla interactivă SMARTBOARD, Mariana Albu-Oprea, lector universitar, formator la Agenția Universitară a Francofoniei Antena Chișinău, 20 ore

1.Tabla interactivă şi soft-ul asociat – 18.01.2018, aula 714, bl. I, 12.00*..

2.Funcţionalităţile de bază ale tablei şi soft-ului asociat.

3.Funcţionalităţi avansate ale soft-ului asociat.

4.Elaborarea activităților didactice la TI în funcție de etapele unității de învățare.

5.Resurse compatibile.

6.Impactul TI în practicile pedagogice

 

Stimați colegi! 
Înscrierea la ședințele formative conform programelor pentru anul de studii 2017-2018 se realizează on-line.
Accesați link-ul:
https://goo.gl/forms/6C0gwONrWopq9ZdP2

* Data și ora sunt valabile pentru prima ședință.

De asemenea, ai putea dori...