CEL MAI BUN STUDENT 2019 al UPS „Ion Creangă” la ediția a IX-a

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” lansează ediția a IX-a a Concursul CEL MAI BUN STUDENT 2019!

La concurs sunt invitați să participe studenții crengieni ciclul I (licență), anii de studii II – III (IV) și ciclul II (masterat), anul I (absolvenții UPS „Ion Creangă ) și II de studii.

Candidații la concurs vor prezenta un dosar de participare care va include:
1. Cerere de înscriere cu indicarea nominalizării pentru care optează;
2. Curriculum vitae cu fotografie, în format hârtie și variantă electronică;
3. Certificat despre reușita academică pe semestre (nota medie), eliberat de decanatele universității;
4. Scrisoare de motivare cu referire la guvernarea universitară, un eseu (volumul maxim – 2 pagini), în care să se răspundă la următoarele întrebări:
   – Precizați motivele care v-au îndemnat să aplicați la studii, la specialitatea aleasă.
 – Ce obiective academice și profesionale v-ați propus pentru perioada anilor de studii?
    – În ce mod bursa obținută o să vă ajute să le realizați?
5. Copii ale diplomelor și certificatelor (însoțite de originalul care se prezintă doar pentru confirmarea copiilor), ce atestă participarea la diferite conferințe științifice și de specialitate; concursuri naționale și internaționale; seminarii, training-uri și proiecte în perioada analizată;
6. Copii ale certificatelor (însoțite de originalul care se prezintă doar pentru confirmarea copiilor), care atestă activitatea extra-curriculară în cadrul UPS „Ion Creangă” și în alte instituții în perioada analizată;
7. Certificate despre activitatea de voluntariat în diferite organizații în perioada indicată;
8. Scrisoare de recomandare din partea unui profesor, cu semnătura confirmată de decanat sau secția resurse umane.

Perioada depunerii dosarului este 21 octombrie – 01 noiembrie 2019 între orele 13:00 – 16:00, în blocul de studii nr. 4, biroul 12 A.

Pentru mai multe detalii accesați AICI.

De asemenea, ai putea dori...