Doctorat

87 posts

Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației

Pretendent:  ROTARU Ioana Corina Conducător științific: OVCERENCO Nadejda, conferențiar universitar, doctor în pedagogie Tema tezei: Potențialul educației tehnologice în formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației Data: 20 iunie 2022 Ora: 13:00 Componența Comisiei de îndrumare: COJOCARU-BOROZAN  Maia, dr. hab., prof univ. SADOVEI Larisa, conf. univ., […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: Niță Liliana Conducător științific: Racu Iulia, conferențiar universitar, doctor habilitat în psihologie Tema tezei: DEZVOLTAREA CALITĂȚILOR VOLITIVE LA PREADOLESCENȚI  Specialitatea: 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 27 iunie 2022 Ora: 11:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului Link de acces: http://meet.google.com/ugs-qaet-tun COMPONENȚA COMISIEI DE […]

Se anunță orarul examenelor de Doctorat

Orarul examenelor, Ciclul III, Doctorat Nr. ord.   Disciplina   Membrii Comisiei   Data   Ora   1. Comisia la disciplina „Limbi străine” (limba franceză) – Ciorbă Constantin, dr. hab., prof. univ., președinte– Solcan Angela, dr., conf. univ.,examinator– Avornicesii Natalia, dr., conf. univ., membru   18.05.2022   9:00 2. Comisia […]

Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Anunț privind susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în științe ale educație: Pretendent: Brăguță Violeta Conducător Științific: Țvircun Victor, doctor habilitat, profesor universitar Tema tezei: Valori pedagogice ale învățământului preuniversitar privat  în R. Moldova și România. Studiu comparativ Specialitatea: 531.01 Teoria Generală a Educației Dată: 26 […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat: Filipski Tatiana Conducător științific: Cuznețov Larisa, dr. hab., prof.univ., Tema tezei: Fundamente pedagogice ale educației muzeale a liceenilor în cadrul colaborării școală-familie-comunitate Specialitatea: 531.01 – Teoria Generală a Educației Data: 21 iunie 2022 Ora: 14:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, Sala Senatului Link de acces: […]

Se anunță Ședința în cadrul Comisiei de susținere publică a tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: ROMAN Daniel Conducător științific: PAPUC Ludmila, doctor în istorie, conferențiar universitar Tema tezei: CONDIȚII PEDAGOGICE DE FORMARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE PRIN ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ A STUDENȚILOR PEDAGOGI Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educației Data: 8 iunie, 2022 Ora: 14:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, Sala […]

Se anunță cea de-a 3-a ediție a concursului „Teza mea în 180 de secunde”

Biroul Național al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) din Republica Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova și Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare, organizează cea de-a 3-a ediție a concursului „Teza mea în 180 de secunde” din Republica Moldova. Finala națională a […]

Se anunță susținerea tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat: TOPCU Iskender Conducător științific: BUDNIC Ana, dr. în ped., conf. univ. Tema tezei: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ПУТЁМ СОЗДАНИЯ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА/ CONDIȚII PEDAGOGICE DE FORMARE A COMPETENȚEI COMUNICATIVE LA ELEVI PRIN ACTIVITĂȚI LUDICE ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE Specialitatea: 532.02 – Didactică şcolară pe […]

Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației

Anunț privind susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației: Pretendent: Filipski Tatiana Conducător științific: Cuznețov Larisa, doctor habilitat, profesor universitar Tema tezei: Fundamente pedagogice ale educației muzeale a liceenilor în cadrul colaborării școală-familie-comunitate Specialitatea: 531.01 Teoria Generală a Educației Data: 30 martie 2022 Ora: 15:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat […]