Categorie: Diverse

Teza de Doctor

Seminar informativ online pentru studenți

Direcția Studenți, Consiliere și Ghidare în Carieră, împreună cu Sindicatul Studențesc, în contextul repartizării studenților absolvenți în câmpul muncii, organizează seminarul informativ online DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE TÂNĂRULUI SPECIALIST DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI. Data: 21 aprilie, ora 13:00, platforma meet Formator: Eudochia Ceban, specialist DÎPT, MECC Invitați: Alexandra Barbăneagră, rector UPSC Ghenadie...

Aprecieri înalte membrilor Facultății Limbi și Literaturi Străine pentru succese deosebite în procesul de acreditare externă

Administrația UPS „Ion Creangă” din Chișinău aduce sincere felicitări colectivului facultății Limbi și Literaturi Străine pentru acreditarea  programelor de studii de master pe perioada de 5 ani în baza deciziilor Consiliului de conducere al ANACEC din data de 26.03.2021! În mod deosebit, aducem mulțumiri și felicitări personalului didactic pentru implicarea și succese în asigurarea...

Comisia Europeană lansează o platformă cu acces liber pentru publicarea lucrărilor științifice

Comisia Europeană a lansat pe 24 martie 2021 „Open Research Europe”, o platformă pentru publicarea lucrărilor științifice care va fi accesibilă tuturor. Platforma va prezenta rezultatele activităților de cercetare finanțate de Orizont Europa, programul UE pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027, și de precursorul acestuia, programul Orizont 2020. Platforma...

Seminar metodologic Curriculumul  2019 în acțiune

Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Limbă și Literatură română  în colaborare cu Centrul de Formare Continuă al UPSC organizează în data de 27 martie 2021, la orele 10.00 -14.00, un seminar metodologic cu tema: Curriculumul  2019 în acțiune. Implementare. Probleme. Soluții. Seminar online  cu participarea profesorilor din Republica...

Întrevederea rectorului Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău cu pretorul sectorului Buiucani al capitalei

Marți, 23 martie 2021, rectorul UPSC Alexandra Barbăneagră și prorectorul Ludmila Armașu-Canțîr au avut o întrevedere cu Vadim Brînzaniuc, pretorul sectorului Buiucani. Subiectul întrevederii a vizat stabilirea contactelor de colaborare dintre universitate și pretura sectorului Buiucani a mun. Chișinău; realizarea eficientă a parteneriatului între părți; identificarea posibilităților pentru elaborarea proiectelor...

Implementarea proiectului BTBF în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

În perioada 1.03.-15.03.2021 echipa de lucru a UPS “Ion Creangă”a participat la ședințele de inițiere în vederea implementării proiectului BTBF (Better Teaching  for a Better Future), elaborat de către experții Universității Pedagogice din Zurich, Elveția. Echipele Armeniei, Republicii Moldova, Georgiei și Elveției au analizat particularități ale contextului educațional din fiecare...

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: Nina CEBOTARU Conducător științific: Aurelia RACU, dr. hab., prof. univ. Tema tezei: FORMAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE LA ELEVI CU  RETARD MINTAL PRIN ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE FIZICĂ Specialitatea: 534.01 – Pedagogie specială Data: 12 aprilie 2021 Ora: 14.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str....