Categorie: Diverse

Învestirea în funcție a rectorului ales al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Într-o ședință solemnă, cu participarea comunității academice a Universității, la data de 09.12.20, a avut loc învestirea în funcție a rectorului ales al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, doamna dr. conf. Alexandra Barbăneagră. În luările de cuvânt Ludmila Ursu, rector interimar al universității, Elena Prus,  președintele Consiliului...

Ministrul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova Lilia Pogolșa într-o întrevedere cu noul rector al Universității Alexandra Barbăneagră

Luni, 7 decembrie, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa a avut o întrevedere cu noul rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Alexandra Barbăneagră. Dna ministru Lilia Pogolșa i-a urat succes în activitate rectorului Alexandra Barbăneagră menționând că experiența managerială și profesionalismul său vor contribui la...

Bursa

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: Topciu Ischender Conducător: Ana Budnic, doctor, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă” Tema tezei: Condiții pedagogice de formare a competențelor de comunicare a elevilor prin intermediul jocului în procesul studierii limbii engleze. Specialitatea: 532.02 – Didactica școlară (limba engleză) Data: 09.12.2020 Ora: 14.00 Aplicația: Zoom Cloud Meeting Componența Comisiei de îndrumare: Larisa CUZNEȚOV, doctor habilitat în...

Moștenirea culturală ieri și astăzi prin prisma viziunii tineretului creator

În data de 3 decembrie 2020, în incinta Clasei Viitorului, UPS «I. Creangă», a avut loc simpozionul studențesc cu genericul „Moștenirea culturală ieri și astăzi prin prisma tineretului creator”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Arte Plastice și Design a UPS «Ion Creangă» în cadrul complexului de activități „Dezvoltarea...

Programul de studii masterale Leadership și instruire

Moraru Angela, masterandă, anul I Facultatea Științe ale Educației și Informatică Programul de studii masterale Leadership și instruire(grupa cu predare în limba română)   Reflecții Studiile de master au un rol conector, ajutându-ne la aprofundarea studiilor de licență și la dezvoltarea unor capacități de cercetare științifică individuală.  A meritat înscrierea...

Anunt

Ședința Senatului UPS „Ion Creangă” din 26.11.2020

Joi, 26 noiembrie 2020 , începând cu ora 1310,   în cadrul ședinței Senatului UPS „Ion Creangă” din Chișinău, va avea loc audierea publică a rapoartelor privind  rezultatele obținute urmare a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării ”Program de Stat 2020-2023”. Vor fi audiate rapoartele privind activitatea de cercetare în...

Bursa

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare.

Pretendent: Luchianenco Lilia Conducător: Racu Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: Dezvoltarea competențelor de comunicare la preșcolarii cu Cerințe Educaționale Speciale (dislalie polifonematică) Specialitatea: 534.01 – Pedagogie specială Data: 16.12.2020 Ora: 10.00 Aplicația: Zoom Cloud Meeting Componența Comisiei de îndrumare: 1)    Lapoșina Emilia,  dr., prof. univ. UPS „Ion Creangă” 2)    Cuznețov Larisa, dr. hab. în pedagogie, prof. univ. UPS...