Bilanțuri

acest articol

Încă o dovadă că UPSC stabilește și menține relații bilateral benefice cu instituții atât naționale cât și internaționale

Astăzi, 8 decembrie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, reprezentată de Rectorul UPSC, dna conf. univ. dr. Alexandra BARBĂNEAGRĂ, dna Prorector pentru știință și relații internaționale, conf. univ, dr. Ludmila ARMAȘU-CANȚIR și Victoria BELOUS, director CNIDE „Clasa Viitorului”, a participat la întrunirea comună între Vadim BRÎNZANIUC, Pretor […]

Bilanț selecție burse academice Erasmus+ la universitatea Valahia din Târgoviște, România și la Universitatea din Nis, Serbia

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a UPS „Ion Creangă” din Chișinău anunță rezultatele procesului de selecție a dosarelor pentru burse de studii pentru studenți, burse de predare și burse de formare pentru cadre academice, non-academice și de conducere Erasmus+ la Universitatea Valahia din Târgoviște, România și Universitatea din Nis, […]

Atelier francophone Littérature et écologie à l’Université Pédagogique d’Etat Ion Creanga de Chisinau

Le 11.11.2021, dans le cadre du projet CRU de l’Université Pédagogique Ion Creanga (UPSC) «Renforcement de la francophonie scientifique et culturelle en contexte universitaire et pré-universitaire », soutenu par l’ AUFECO, a eu lieu l’atelier hybride (présentiel et à distance) “Littérature et écologie” animé par l’invité de Roumanie, de l’Université Transilvania […]

Mobilitate academică a studenților Facultății de Arte Plastice și Design la Universitatea Pedagogică „K. Ușinski” din Odessa

În perioada 29-30 octombrie 2021, masteranzii Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” au efectuat o vizită de studiu  în cadrul mobilității academice la Universitatea Națională Pedagogică „K. D. Uşinskii” din Odessa, Ucraina. Mobilitatea academică s-a desfășurat în baza acordului de Cooperare Interuniversitară dintre Universitatea Pedagogică de Stat […]

Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Excelența Sa Lorenzo Tomassoni în vizită la UPSC

Cu ocazia celei de-a XXI-a aniversare a Săptămânii Limbii Italiene în lume, Facultatea Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a organizat în data de 20 octombrie, 2021 serbarea cu genericul „Dante l’Italiano”. Oaspete de onoare al acestui eveniment a fost Ambasadorul Italiei […]

Vizită de studiu la Universitatea TURKU din Finlanda

În perioada 11-15 octombrie 2021, în cadrul Proiectului Erasmus +. „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”,  597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, echipa de proiect a Universității a realizat o valoroasă vizită la Universitatea Turku din Finlanda. Vizita de studiu a fost realizată în colaborare cu 5 universități partenere din Republica […]

Secția Relații internaționale și managementul proiectelor a UPSC a organizat seminarul de promovare a burselor și inițiativelor DAAD, OeAD și AUF

Secția Relații internaționale și managementul proiectelor a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a organizat recent o ședință de prezentare a burselor și inițiativelor DAAD, OeAD și AUF, avându-i ca invitați pe responsabila de proiectele Antena AUF Chișinău Claudia Vișan, lectorul DAAD, dr. Josef Sallanz, și lectorul OeAD, […]

Impresii despre Schimbul Intercultural în cadrul programului Erasmus+, Youth Exchange: Cul-eidoscope – Cultural Kaleidoscope

În perioada 24.09 – 03.10.2021 colaboratorii  UPS „Ion Creangă”: Lilia Petriciuc, Tatiana Petcu, Mădălina Bencheci, au participat la un schimb intercultural în cadrul programului Erasmus+, Youth Exchange: Cul-eidoscope – Cultural Kaleidoscope care s-a desfășurat în Abovyan, Armenia.  Proiectul a urmărit elucidarea diferențelor și similitudinilor dintre culturile diferitor popoare. Cei  50 […]

Ședință de monitorizare „International Credit Mobility (ICM)” din partea oficiului Erasmus+ Moldova la UPSC

La 25 iunie 2021, Oficiul Național Erasmus+ Moldova a organizat o ședință de monitorizare a proiectelor ICM implementate în cadrul UPS „Ion Creangă”. Ședința a fost deschisă de către Doamna Claudia Melinte, Coordonator al Oficiului Erasmus+ Moldova, care ne-a asigurat că monitorizarea proiectelor ICM este o procedură uzuală de management […]

Workshop „International Credit Mobility – opportunities and challenges” la Universitatea Transilvania din Brașov

În perioada 23-25 iunie, Universitatea Transilvania din Brașov a organizat un workshop întitulat „International Credit Mobility – Opportunities and Challenges”, care a putut fi considerat drept mobilitate virtuală Erasmus+. Participantă din partea UPS „Ion Creangă” a fost Olesea GANGAN, specialist principal în cadrul Secției Relații Internaționale și Managementul Proiectelor, resposbil […]