Bilanțuri

5 posts

Ședință de monitorizare „International Credit Mobility (ICM)” din partea oficiului Erasmus+ Moldova la UPSC

La 25 iunie 2021, Oficiul Național Erasmus+ Moldova a organizat o ședință de monitorizare a proiectelor ICM implementate în cadrul UPS „Ion Creangă”. Ședința a fost deschisă de către Doamna Claudia Melinte, Coordonator al Oficiului Erasmus+ Moldova, care ne-a asigurat că monitorizarea proiectelor ICM este o procedură uzuală de management […]

Workshop „International Credit Mobility – opportunities and challenges” la Universitatea Transilvania din Brașov

În perioada 23-25 iunie, Universitatea Transilvania din Brașov a organizat un workshop întitulat „International Credit Mobility – Opportunities and Challenges”, care a putut fi considerat drept mobilitate virtuală Erasmus+. Participantă din partea UPS „Ion Creangă” a fost Olesea GANGAN, specialist principal în cadrul Secției Relații Internaționale și Managementul Proiectelor, resposbil […]

Săptămâna pentru formarea personalulaui internațional ERASMUS+ la Universitatea Liberă din Berlin

În perioda 14-18 iunie, Universitatea Liberă din Berlin a organizat a noua săptămână de instruire pentru personal internațional Erasmus+ sub genericul ”Windows into Internationalization: Fostering Intercultural Competence among Students and Staff”. Din partea UPSC, în cadrul săptămânii internaționale Erasmus+ a participat Doamna Roza Dumbrăveanu, conf. univ., dr. Săptămâna internațională a […]

Vizita de formare a cadrelor manageriale din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad la UPSC

Astăzi, 18 mai 2021, a avut loc vizita de formare a cadrelor manageriale ale Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în cadrul programului Erasmus+ Acțiunea-cheie 1 – Proiect de Mobilitate cu Țările Partenere pentru Studenți și Personal din Învățământul Superior. […]

Burse OUTGOING ERASMUS+ 2021: patru realizări de succes

În perioada februarie-aprilie 2021, trei reprezentanți ai UPSC au realizat patru stagii Erasmus+ în România în baza acordurilor inter-instituționale încheiate cu universitățile partenere (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște). Startul a fost dat de către Egor Bîtcov, student în anul II […]