Categorie: Anunțuri

Anunțuri

Seminar științific de profil

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ)

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”din Chișinău anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Metodologia formării competenţei fonologice în limba engleză la studenţi-filologi  (în baza monoftongilor posteriori), realizată de Larisa USATÎI, conducător ştiinţific, Alexandra...

Înscrierea la cursul de instruire la Catedra Militară a UPS ,,Ion Creangă”

Cursul de instruire la catedră este o forma a serviciului militar. Sunt admiși studenţii şi absolvenţii tuturor instituțiilor de învăţămînt superior și elevii colegiilor/centrelor de excelență, din anul de absolvire și absolvenții acestora. Înscrierea la studii pentru perioada FEBRUARIE-MAI 2021 Avantajele pentru absolvenți:  posibilitatea angajării în Structurile de Forță (Armata...

BOURSE D’ÉTUDE CANADA

Par l’intermédiaire de la direction régionale des bourses étrangères canadienne, le secrétariat d’état à l’étude et à la recherche de l’Université Laval lance un appel à la candidature pour 500 bourses d’études Canadienne au titre de l’année académique 2020-2021. Ces bourses sont destinées aux ressortissants des pays de la catégorie...

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В ДИАЛОГЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР: ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТЬ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ»

Информационное письмо 7 – 9 октября 2021 года на базе Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева состоится Международная научно-практическая конференция – XXХIV сессия Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки при отделении философии образования и теоретической педагогики Российской академии образования ТЕМА «ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В ДИАЛОГЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР:...

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «НАУКА. КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ» (дата проведения 10 февраля 2021 года, БГИИК)...

Inscription à la demande de bourse d’étude canadienne 2020 – 2021

La direction régionale des bourses étrangères canadienne et le secrétariat d’état à l’étude et à la recherche de l’Université Laval lancent un appel à candidatures pour 700 bourses d’études canadiennes, au titre de l’année académique 2020 – 2021. Ces bourses, créées afin de faciliter l’immigration d’étudiants venant des pays européens,...

Seminar științific de profil

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: Ana BULAT-GUZUN Conducător științific: Angela SOLCAN, dr, conf. univ. Tema tezei: EVALUAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE PRIN TIC ÎN STUDIUL UNIVERSITAR AL LIMBII FRANCEZE Specialitatea: 533.01 PEDAGOGIE UNIVERSITARĂ Data: 27 ianuarie 2021 Ora: 14:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, Sala Senatului. Componența Comisiei de susținere publică a tezei...