Bilanț al activității didactico-științifice cu genericul ”Lansare de carte 2017”

Facultatea Științe ale Educației și Informatică a organizat la 19 decembrie 2017 o întrunire de bilanț a activității didactico-științifice cu genericul ”Lansare de carte 2017”, unde au fost prezentate rezultatele activităţii de cercetare şi metodice, realizate în perioada 2016-2017. Aceste rezultate vizează cele mai reprezentative publicaţii în străinătate şi în republică, elaborate de membrii a patru catedre din cadrul facultăţii şi tipărite la edituri prestigioase.

Evenimentul a fost onorat de Elena Belei, Secretar de Stat pentru domeniul cercetare din cadrul Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Felicia Banu, specialist principal al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional, directori ai colegiilor pedagogice şi de licee, şi alte personalități notorii din domeniul învățământului din Republica Moldova. Din partea conducerii Academiei de Ştiinţe la întrunire a asistat prof. dr. hab. Victor Ţvircun, Academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte.

Deschiderea oficială a evenimentului a fost lansată de Nicolaie Chicuș, Rectorul UPS ”Ion Creangă” și moderată de către Larisa Sadovei, decanul facultății Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică.

Invitații au avut posibilitatea să se familiarizeze cu cele mai actuale 70 de lucrări de specialitate în domeniul Ştiințelor Educației şi exacte, elaborate de membrii facultăţii. Evenimentul “Lansare de carte” a fost completat cu luări de cuvânt ale invitaților şi aprecieri meritorii, felicitări adresate autorilor şi conducerii facultăţii.

În încheierea acestui bilanţ, facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică vă felictă cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, dorindu-vă noi forţe pentru alte realizări, menţionate cu sigla anului 2018.

La mulţi ani!

 

De asemenea, ai putea dori...