Aviz privind rezultatele alegerilor rectorului UPS „Ion Creangă” din 18.11.2020 (turul II)

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ A UNIVERSITĂȚII PEDAGOGICE DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU

aduce la cunoștință rezultatele alegerilor rectorului UPS „Ion Creangă” din 18.11.2020:

  1. În temeiul art. 104 și art. 105 din Codul educației și al Regulamentului – cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova şi în urma votării efectuate în primul tur de scrutin al alegerilor pentru funcţia de rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a stabilit următoarele:

  1. numărul total de alegători care au primit buletine de vot     221
  2. numărul total de buletine introduse în urnă    221
  3. numărul total de buletine declarate nevalabile     5
  4. numărul total de voturi acumulate de fiecare candidat:
  1. Alexandra BARBĂNEAGRĂ 134
  2. Nicolae CHICUȘ 82

2. În temeiul art.105 din Codul educației, și a p.5 din Regulamentul – cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova și în baza rezultatelor obținute, Consiliul constată că doamna Barbăneagră Alexandra a întrunit 134 de voturi, ce constituie majoritatea voturilor alegătorilor incluși în listele electorale și este ales în funcția de rector al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău.

Președintele CDSI        Elena PRUS

Secretarul CDSI           Liuba PETRENCO

 

 

De asemenea, ai putea dori...