Aviz privind rezultatele alegerilor rectorului UPS „Ion Creangă” din 10.11.2020

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ A UNIVERSITĂȚII PEDAGOGICE DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU

aduce la cunoștință rezultatele alegerilor rectorului UPS „Ion Creangă” din
10.11.2020:

 1. În temeiul art. 104 și art. 105 din Codul educației și al Regulamentului – cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova şi în urma votării efectuate în primul tur de scrutin al alegerilor pentru funcţia de rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău,

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a stabilit următoarele:

 1. numărul total de alegători care au primit buletine de vot     218
 2. numărul total de buletine introduse în urnă       218_
 3. numărul total de buletine declarate nevalabile       9
 4. numărul total de voturi acumulate de fiecare candidat:
 5. Alexandra BARBĂNEAGRĂ 106
 6. Nicolae CHICUȘ 93
 7. Sergiu SANDULEAC 10

 

 1. În temeiul p.19 din Regulamentul–cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, Consiliul constată că la alegeri au participat 218 alegători, ceea ce constituie mai mult de 2/3 din numărul membrilor comunității academice înscriși pe listele electorale. În virtutea acestui fapt Consiliul constată îndeplinirea condițiilor legale și declară validarea alegerilor pentru funcția de rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

 

 1. În temeiul art.105 din Codul educației, a p.5 și p.21 din Regulamentul – cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova şi în baza rezultatelor alegerilor obţinute, Consiliul constată că niciun candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi ales în funcția de rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

 

 1. În temeiul p.21 din Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, Consiliul stabilește 18 noiembrie 2020 data turului doi de scrutin între primii doi candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi pentru funcția de rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău:

Candidatul A. Barbăneagră – 106 voturi

Candidatul N. Chicuș – 93 voturi.

 

Alegătorii sunt așteptați la urnele de vot în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitoruluibl.1, între orele 9.00 – 16.00, având cu sine buletinul de identitate.

 

Președintele CDSI        Elena PRUS

Secretarul CDSI           Liuba PETRENCO

 

 

 

De asemenea, ai putea dori...