Ateliere de lucru pentru elevii claselor absolvente din instituțiile de învățământ preuniversitar în cadrul Facultății Arte Plastice și Design

În cadrul Facultății Arte Plastice și Design UPS „I. Creangă” a fost organizată o serie de ateliere de lucru / masterclass-uri pentru elevii claselor absolvente din instituțiile de învățământ preuniversitar:
• Metode moderne de tipar grafic (Andrei Castravăț),
• Prelucrarea artistică a pielii (Liuba Prangache),
• Tehnici sculpturale (Ion Zderciuc)
În data de 14 ianuarie 2020 au participat 28 elevi din liceul „M. Eminescu”, 7 elevi din școala de arte „V. Poleacov”, 5 elevi din liceul „A. Mateevici”, or. Cricova și 2 elevi din liceul „Ginta Latina”.
Activități conexe: Vizitarea Muzeului și Galeriei UniverArt din cadrul Facultății Arte Plastice și Design UPS „I. Creangă”; vizitarea atelierelor de specialitate.
Organizatorii: Masteranzii programului de studiu Management în artă — Veronica Doscalo, Renata Golubev.
Coordonatori: Ana Simac, decan; Ludmila Mokan-Vozian, șef catedră Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii.
Scopul proiectului: Promovarea artelor plastice, familiarizarea elevilor cu diverse domenii ale artelor, promovarea facultății Arte Plastice și Design.

De asemenea, ai putea dori...