Ateliere de lucru în cadrul Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”

Azi, 21 mai 2019, Facultatea de Formare Continuă în colaborare cu Facultatea de Filologie, Catedra Limbă și Comunicare, în cadrul Proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, ref. Nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, realizat cu susținerea Comisiei Europene în cadrul programului ERASMUS+, au organizat în cadrul Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI” de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău două ateliere de lucru:
• Achiziţia de competenţe prin intermediul noilor tehnologii digitale.

• Dezvoltarea competențelor de comunicare orală prin intermediul instrumentelor digitale web 2,0.

În cadrul laboratoarelor au participat peste 50 de cadre didactice, care au descoperit diverse oportunități de aplicare a resurselor digitale în procesul educational la Limba și literatura română.
Aducem sincere multumiri, respect și înaltă apreciere formatorilor Mariana Sava și Inga Zazulea pentru activități bine structurate și ghidate, care vor contribui indiscutabil la valorificarea resurselor TIC în procesul de predare-învățare-evaluare a limbii și literaturii române.

De asemenea, ai putea dori...