Anunț privind desfășurarea alegerilor la funcția de decan

În baza Regulamentului privind ocuparea posturilor de conducere în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobat de Senatul UPSC, proces-verbal nr. 3 din  la 26.11.2015,  Hotărârii Senatului proces-verbal nr. 7 din 25.03.2021 și a deciziei Comisiei de concurs a UPSC nr. 3 din 26.03.2021, cu privire la componența comisiilor de concurs pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de decan.

COMISIA DE CONCURS

I. Anunță candidații la posturile de decan:

 1. FACULTATEA FILOLOGIE ȘI ISTORIE – Gabriella TOPOR, dr., conf. universitar
 2. FACULTATEA ARTE PLASTICE ȘI DESIGN – Ana SIMAC, dr., conf. universitar
 3. FACULTATEA PSIHOLOGIE ȘI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ – Maria Virlan, dr., conf. universitar

II. Desfășurarea alegerilor la postul de decan la facultățile:

 1. FACULTATEA FILOLOGIE ȘI ISTORIE
 • Ședința de alegeri se va desfășura online la data de 21.04.2021, ora  – 13.10
 • Votarea offline la 22.04.2021, bl. I, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, str. Ion Creangă 1, de la ora 09.00 până la ora 14.00

Comisia de Concurs
Tel.: 069179791

 

 1. FACULTATEA DE ARTE PLASTICE ȘI DESIGN
 • Ședința de alegeri se va desfășura online la data de 21.04.2021, ora  – 13.10
 • Votarea la 22.04.2021, bl. 6, etajul II, hol, str. Cornului 10, de la ora 09.00 până la ora 14.00

Comisia de Concurs
Tel.: 068396700

 

 1. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
 • Ședința de alegeri se va desfășura online la data de 20.04.2021, ora  – 13.10
 • Votarea offline la 21.04.2021, bl. II, aula 18, str. Ion Creangă 1, de la ora 09.00 până la ora 14.00

Comisia de Concurs
Tel.: 069223167

 

De asemenea, ai putea dori...