Admittance 2018-2019

 • <div class=”tabbertab ” title=””>

  <hr />

  <strong style=”color: #06c;”>Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău</strong>, este unica instituție publică de învățământ superior cu profil pedagogic din Republica Moldova.

  <span style=”color: #3366ff;”><strong>Universitatea</strong> </span>are drept <strong><span style=”color: #3366ff;”>scop</span> </strong>formarea inițială şi continuă de nivel superior a specialiștilor în domeniul <span style=”color: #3366ff;”><em><span style=”color: #3366ff;”><b>Științelor</b></span><b style=”color: #3366ff;”> </b><span style=”color: #3366ff;”><b>educației</b></span><b style=”color: #3366ff;”>, Artelor, </b><span style=”color: #3366ff;”><b>Științelor</b></span><b style=”color: #3366ff;”> umaniste, </b><span style=”color: #3366ff;”><b>Științelor</b></span><b style=”color: #3366ff;”> sociale și comportamentale, </b></em><b style=”color: #3366ff;”>Dezvoltarea produselor program şi a </b></span><span style=”color: #3366ff;”><b>aplicațiilor</b></span> asigurând acestora calificări profesionale competitive pe piața muncii, precum şi în dezvoltarea activității de cercetare științifică la nivelul standardelor şi tendințelor internaționale.

  </div>
  Astăzi Universitatea întrunește 7<strong style=”color: #06c;”> facultăți:</strong>
  <div class=”tabbertab ” title=””>
  <ul type=”disc”>
  <li><a href=”https://upsc.md/ro/studii/facultati/facultatea-arte-plastice-si-design/”><strong><em><span style=”color: #000080;”>Arte plastice </span>și<span style=”color: #000080;”> Design</span></em></strong></a></li>
  <li><span style=”color: #000080;”><a href=”https://upsc.md/ro/studii/facultati/facultatea-filologie/”><strong><em>Filologie</em></strong></a></span></li>
  <li><span style=”color: #000080;”><a href=”https://upsc.md/ro/formare-continua/”><strong><em>Formare Continuă a Cadrelor Didactice și a celor cu Funcții de Conducere</em></strong></a></span></li>
  <li><span style=”color: #000080;”><a href=”https://upsc.md/ro/studii/facultati/facultatea-istorie-si-geografie/”><strong><em>Istorie şi Geografie</em></strong></a></span></li>
  <li><span style=”color: #000080;”><a href=”https://upsc.md/ro/studii/facultati/facultatea-limbi-si-literaturi-straine/”><strong><em>Limbi şi Literaturi Străine</em></strong></a></span></li>
  <li><span style=”color: #000080;”><a href=”https://upsc.md/ro/studii/facultati/facultatea-psihologie-si-psihopedagogie-speciala/”><strong><em>Psihologie şi Psihopedagogie Specială</em></strong></a></span></li>
  <li><span style=”color: #000080;”><strong><em><a href=”https://upsc.md/ro/studii/facultati/stiinte-ale-educatiei/”>Științe ale Educației și Informatică</a></em></strong></span></li>
  </ul>

  <hr />

  <strong style=”color: #06c;”>Procesul de instruire</strong>

  Instruirea în cadrul Universității se realizează conform Procesului de la Bologna în trei cicluri, în limbile română, rusă şi străine:
  <ul>
  <li><strong style=”color: #06c;”>ciclul I</strong> – studii superioare de <strong style=”color: #06c;”>Licență</strong>;</li>
  <li><strong style=”color: #06c;”>ciclul II</strong> – studii superioare de <strong style=”color: #06c;”>Masterat</strong> ;</li>
  <li><strong style=”color: #06c;”>ciclul III</strong> – <strong style=”color: #06c;”>Doctorat</strong>.</li>
  </ul>
  Candidaţii pot opta pentru studii cu frecvenţă la zi sau cu frecvenţă redusă.

  <strong style=”color: #06c;”>Durata studiilor</strong>

  <strong style=”color: #06c;”><em>Ciclul I (licenţă)</em></strong>

  <strong style=”color: #06c;”>- <em>cu frecvenţă la zi </em></strong>pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat, colegiu:
  <ul>
  <li><strong style=”color: #06c;”>180 de credite </strong>la monospecialităţi (3 ani de studii);</li>
  <li><strong style=”color: #06c;”>240 de credite </strong>la specialităţile duble (4 ani de studii);</li>
  </ul>
  <strong style=”color: #06c;”>- <em>cu frecvenţa redusă</em></strong> <strong>-</strong> 180 de credite – 4 ani de studii

  <strong style=”color: #06c;”><em>Ciclul II (masterat)</em></strong>
  <ul type=”disc”>
  <li><strong style=”color: #06c;”>90 de credite <strong>-</strong></strong>1,5 ani studii;</li>
  <li><strong style=”color: #06c;”>120 de credite</strong> <strong>- </strong>2 ani studii.</li>
  </ul>
  <strong style=”color: #06c;”><em>Ciclul III (doctorat) </em></strong>pentru deţinătorii diplomei de master – <strong style=”color: #06c;”>3 ani</strong> de studii cu frecvenţă la zi; – <strong style=”color: #06c;”>4 ani</strong> de studii cu frecvenţă redusă.

  Universitatea colaborează cu diverse instituţii de învățământ din: România, Rusia, Germania, SUA, Marea Britanie, Turcia, Italia, Suedia, Portugalia, Bulgaria, Polonia, Austria, Franţa, Belgia etc.

  <hr />

  <strong style=”color: #06c;”>Universitatea dispune de:</strong>
  <ul type=”disc”>
  <li><em><strong style=”color: #06c;”>6 </strong>blocuri de studii;</em></li>
  <li><em><strong style=”color: #06c;”>6 </strong>cămine studențești;</em></li>
  <li><em><strong style=”color: #06c;”>3</strong> săli sportive;</em></li>
  <li><em><strong style=”color: #06c;”>2</strong> cantine;</em></li>
  <li><em><strong style=”color: #06c;”>o</strong> bibliotecă modernă cu <strong style=”color: #06c;”>6</strong>săli de lectură și mediatecă;</em></li>
  <li><em>săli de calculatoare conectate la rețeaua Internet;</em></li>
  <li><em>o tipografie etc.</em></li>
  </ul>
  <strong style=”color: #06c;”>Studenţii pot beneficia de:</strong>
  <ul>
  <li><em>locuri în unul din cele 6 cămine </em><em>studențești;</em></li>
  <li><em>b</em><em>urse</em><em> de studii/burse sociale;</em></li>
  <li><em>p</em><em>remii pentru reușită;</em></li>
  <li><em>a</em><em>bonamente pentru transportul urban (cu reduceri);</em></li>
  <li><em>o bibliotecă modernă cu 6 săli de lectură şi mediatecă;</em></li>
  <li><em>săli de sport;</em></li>
  <li><em>cantină studen</em><em>ţ</em><em>ească</em><em>;</em></li>
  <li><em>internet gratuit;</em></li>
  <li><em>Cursuri la Centrul de Educație Artistică și Instruire Complimentară</em></li>
  <li><em>asistenţă şi practică lingvistică în centrele din cadrul Universităţii (Centrul Britanic, ETRC, filiala DAAD, etc.) ;</em></li>
  <li><em><em>o tipografie etc.</em></em></li>
  </ul>
  <strong style=”color: #06c;”>Programul de activitate al Comisiei de admitere:</strong>
  <ul>
  <li><strong style=”color: #06c;”>Luni-vineri: <span style=”color: #ff0000;”> 8.30-16.30</span></strong></li>
  <li><strong style=”color: #06c;”>Sâmbătă-Duminică: <span style=”color: #ff0000;”>8.30 – 14.00</span></strong></li>
  </ul>
  </div>
  <div class=”tabbertab ” title=””>
  <table id=”nou” style=”width: 763px;”>
  <tbody>
  <tr>
  <td style=”width: 137px;” width=”9%”><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/exclamare.jpg”><img class=”aligncenter size-full wp-image-1462″ src=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/exclamare.jpg” alt=”” width=”64″ height=”64″ /></a></td>
  <td style=”width: 1244px;” width=”91%”><strong> Adresa</strong>: Chișinău, str. Ion Creangă, 1 <strong>E-mail</strong>: admiterea@upsc.md, admitereupsc@gmail.com;

  <strong> Tel</strong>: <strong>(+373 22) 74 72 08, 35 83 36 </strong><strong>Fax</strong>: <strong>(+373 22)</strong> <strong>35 83 02, 35 84 15 </strong></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </div>

 • <div class=”tabbertab ” title=””>
  <table id=”nou” style=”width: 100%;”>
  <tbody>
  <tr style=”height: 56px;”>
  <td style=”height: 56px;”>
  <ul>
  <li style=”text-align: left;”><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/06/adm_2018_reg_licenta2.pdf”><strong>Regulamentul admitere</strong></a></li>
  </ul>
  </td>
  <td style=”height: 56px;”>
  <ul>
  <li style=”text-align: left;”><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_2018_termen_organiz_licenta.pdf”><strong>Termene de organizare</strong></a></li>
  </ul>
  </td>
  </tr>
  <tr style=”height: 56px;”>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/06/adm_2018_metod_licenta.pdf”><strong>Metodologia de admitere</strong></a></li>
  </ul>
  </td>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li><strong>Probe de aptitudini: <a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/06/adm_2017_sei_dpc_licenta.pdf”>Dans popular</a> | <a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/06/adm_2017_sei_dsm_licenta.pdf”>Dans sportiv modern</a> |<a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/06/adm_2017_sub_apd_licenta.pdf”> Arte plastice</a></strong></li>
  </ul>
  </td>
  </tr>
  <tr style=”height: 56px;”>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li> Planul de înmatriculare (<strong>frecvență la zi</strong> |<strong> frecvență redusă</strong>)</li>
  </ul>
  </td>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li>Situația la zi (<strong>frecvență la zi</strong> | <strong>frecvență redusă</strong>)</li>
  </ul>
  </td>
  </tr>
  <tr style=”height: 56px;”>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/06/adm_2018_acte_inscriere_licenta.pdf”><strong>Acte pentru înscriere</strong></a></li>
  </ul>
  </td>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/06/adm_2018_taxa_studii_licența.pdf”><strong>Taxe de studii</strong></a></li>
  </ul>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <span style=”color: #3366ff;”><b style=”color: #3366ff;”>Instruirea la ciclul I – studii superioare de </b><span style=”color: #3366ff;”><b>licență</b></span><b style=”color: #3366ff;”>, se realizează conform Procesului de la Bologna. Admiterea la studii se realizează în baza diplomei de bacalaureat, diplomei de colegiu, studii superioare.</b></span>

  <hr />

  <strong>Facultatea <em>ARTE PLASTICE ȘI DESIGN</em></strong>
  <ul>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lice_prog_stud_arta_deco.pdf”>Arte decorative</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lice_prog_stud_arte_plas.pdf”>Arte plastice*</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lice_prog_stud_desig_inter.pdf”>Design interior</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lice_prog_stud_desig_vestimen.pdf”>Design vestimentar</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lice_prog_stud_edu_teh.pdf”>Educaţie tehnologică*</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lice_prog_stud_grafica.pdf”>Grafică</a></strong></li>
  <li>I<strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lice_prog_stud_arte_ist_teo_art_plas.pdf”>storia și teoria artelor</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lice_prog_stud_arte_plas_ed_tehno.pdf”>Arte plastice și Educație tehnologică</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lice_prog_stud_pictura.pdf”>Pictură</a></strong></li>
  </ul>

  <hr />
  <p align=”left”><strong>Facultatea <em>FILOLOGIE</em></strong></p>

  <ul>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_fil_lit_ro_it.pdf”>Limba şi literatura română şi limba engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă</a></strong></li>
  <li>Limba şi literatura română şi limba engleză/ rusă/ bulgară (pentru alolingvi)</li>
  <li>Limba şi literatura română * (<a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_fil_lit_ro_zi.pdf”><strong>cu frecvență</strong></a> / <a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_fil_lit_ro_ff.pdf”><strong>cu frecvență redusă</strong></a>)</li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_fil_lit_ru_en.pdf”>Limba şi literatura rusă şi limba engleză</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_fil_lit_ru.pdf”>Limba şi literatura rusă</a></strong>*</li>
  </ul>

  <hr />

  <strong>Facultatea </strong><strong><em>ISTORIE ȘI GEOGRAFIE</em></strong>
  <ul>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licen_prog_stud_ist_ed_civic_ist_lice.pdf”>Educaţie civică şi istorie</a></strong></li>
  <li>Educație civică şi limba engleză/ germană</li>
  <li>Educație civică* (<a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licen_prog_stud_ist_ed_civic_zi.pdf”><strong>cu frecvență</strong></a> / <a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licen_prog_stud_ist_ed_civic_ff_lice.pdf”><strong>cu frecvență redusă</strong></a>)</li>
  <li>Etnologie</li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licen_prog_stud_ist_geog_istr.pdf”>Geografie și istorie</a></strong></li>
  <li>Geografie și limbă engleză/ germană</li>
  <li>Geografie*(<a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licen_prog_stud_ist_geog_zi.pdf”><strong>cu frecvență</strong></a> / <a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licen_prog_stud_ist_geog_ff.pdf”><strong>cu frecvență redusă</strong></a>)</li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licen_prog_stud_ist_isto_ed_civ.pdf”>Istorie şi educație civică</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licen_prog_stud_ist_isto_geog.pdf”>Istorie şi geografie</a></strong></li>
  <li>Istorie şi limba <strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licen_prog_stud_ist_isto_limb_en.pdf”>engleză/</a></strong> franceză/ germană</li>
  <li>Istorie* (<a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licen_prog_stud_ist_isto_zi.pdf”><strong>cu frecvență</strong></a> / <a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licen_prog_stud_ist_ist_ff.pdf”><strong>cu frecvență redusă</strong></a>)</li>
  </ul>

  <hr />

  <strong>Facultatea <em>LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE</em></strong>
  <ul>
  <li>Limba şi literatura engleză</li>
  <li>Limba şi literatura <strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lic_prog_stud_lls_limb_liter_en.pdf”>engleză</a></strong> şi limba franceză/ germană/ italiană/ spaniolă</li>
  <li>Limba şi literatura franceză</li>
  <li>Limba şi literatura <strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lic_prog_stud_lls_limb_fr_en.pdf”>franceză</a> </strong>şi limba engleză/ italiană</li>
  <li>Limba şi literatura germană</li>
  <li>Limba şi literatura germană şi limba engleză</li>
  <li>Limba şi literatura italiană şi limba engleză</li>
  <li>Limbi moderne aplicate (engleză/ franceză/ germană)</li>
  </ul>

  <hr />
  <p align=”left”><strong>Facultatea </strong><strong><em>PSIHOLOGIE ŞI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ</em></strong></p>

  </div>
  <ul>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lic_prog_stud_psih_asis_soci.pdf”>Asistenţă socială</a> </strong>*</li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lic_prog_stud_psih_psiholo.pdf”>Psihologie</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lic_prog_stud_psih_psihoped_spec.pdf”>Psihopedagogie specială</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_lic_prog_stud_psih_psihoped.pdf”>Psihopedagogie</a></strong> *</li>
  </ul>
  <div class=”tabbertab ” title=””>

  <hr />
  <p align=”left”><strong>Facultatea<em> ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI INFORMATICĂ</em></strong></p>

  </div>
  <ul>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_dans_clasic_popu.pdf”>Dans clasic și popular</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_dans_sport_modern.pdf”>Dans sportiv și modern</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”http://sei.upsc.md/catedre/catedra-informatica-si-matematica/admiterea_2017/”>Informatică</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”http://sei.upsc.md/catedre/catedra-informatica-si-matematica/admiterea_2017/”>Informatică şi matematică</a></strong></li>
  <li>Matematică şi informatică</li>
  <li>Matematică*</li>
  <li>Pedagogie în învățământul primar * (<strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_ped_inv_pimar_zi.pdf”>cu frecvență</a></strong> / <strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_ped_inv_prim.pdf”>cu frecvență redusă</a></strong>)</li>
  <li>Pedagogie în învăţământul primar şi limba <strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_ped_inv_prim_en.pdf”>engleză</a></strong>/ <strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_ped_inv_prim_fr.pdf”>franceză</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_ped_inv_prim_ped_pres.pdf”>Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_ped_pres_limb_en.pdf”>Pedagogie preşcolară şi limba engleză</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_ped_presc.pdf”>Pedagogie preşcolară*</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_ped_limb_en_zi.pdf”>Pedagogie şi limba engleză</a></strong></li>
  <li>Pedagogie socială * (<strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_ped_social_zi.pdf”>cu frecvență</a></strong> / <strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_ped_social_ff.pdf”>cu frecvență redusă</a></strong>)</li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_ped_ff.pdf”>Pedagogie</a> </strong>* (<strong>cu frecvență</strong> / <strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_licent_prog_stud_sei_ped_ff.pdf”>cu frecvență redusă</a></strong>)</li>
  </ul>
  <strong>*<span style=”color: #ff0000;”> instruirea se realizează atât la învățământul cu frecvență la zi, cât și la frecvență redusă</span></strong>
  <div class=”tabbertab ” title=””>

  <hr />

  <strong style=”color: #06c;”>Programul de activitate al Comisiei de admitere:</strong>
  <ul>
  <li><strong style=”color: #06c;”>Luni-vineri: <span style=”color: #ff0000;”> 8.30-16.30</span></strong></li>
  <li><strong style=”color: #06c;”>Sâmbătă-Duminică: <span style=”color: #ff0000;”>8.30 – 14.00</span></strong></li>
  </ul>
  <table id=”nou” style=”width: 100%;”>
  <tbody>
  <tr>
  <td style=”width: 9%;” width=”9%”><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/exclamare.jpg”><img class=”aligncenter size-full wp-image-1462″ src=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/exclamare.jpg” alt=”” width=”64″ height=”64″ /></a></td>
  <td style=”width: 91%;” width=”91%”><strong> Adresa</strong>: Chișinău, str. Ion Creangă, 1 <strong>E-mail</strong>: admiterea@upsc.md, admitereupsc@gmail.com;

  <strong> Tel</strong>: <strong>(+373 22) 74 72 08, 35 83 36 </strong><strong>Fax</strong>: <strong>(+373 22)</strong> <strong>35 83 02, 35 84 15 </strong></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </div>

 • <div class=”tabbertab ” title=””>
  <table id=”nou” style=”width: 100%;”>
  <tbody>
  <tr style=”height: 56px;”>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/06/adm_2018_reg_master.pdf”><strong>Regulamentul admitere</strong></a></li>
  </ul>
  </td>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_2018_termen_organiz_master.pdf”><strong>Termene de organizare</strong></a></li>
  </ul>
  </td>
  </tr>
  <tr style=”height: 56px;”>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/06/adm_2018_metod_master.pdf”><strong>Metodologia de admitere</strong></a></li>
  </ul>
  </td>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li>Situația la zi</li>
  </ul>
  </td>
  </tr>
  <tr style=”height: 56px;”>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li><strong>Planul de înmatriculare</strong></li>
  </ul>
  </td>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li><strong>Probe de aptitudini: <a href=”#prob_apt_mast”>Arte Plastice</a></strong></li>
  </ul>
  </td>
  </tr>
  <tr style=”height: 56px;”>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/06/adm_2018_acte_inscriere_master.pdf”><strong>Acte pentru înscriere</strong></a></li>
  </ul>
  </td>
  <td style=”text-align: left; height: 56px;”>
  <ul>
  <li><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/06/adm_2018_taxa_studii_master.pdf”><strong>Taxe de studii</strong></a></li>
  </ul>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <span style=”color: #3366ff;”><b>Instruirea la ciclul II – studii superioare de master, se realizează conform Procesului de la Bologna pentru deținătorii diplomei de studii superioare/licență (ciclul I) în limbile română, rusă, engleză, franceză, germană.</b></span>
  <p align=”justify”><strong style=”color: #06c;”>Termene de studiu</strong>:</p>

  <ul>
  <li><strong style=”color: #06c;”>90 de credite </strong>(1,5 ani de studii);</li>
  <li><strong style=”color: #06c;”>120 de credite</strong> (2 ani de studii).</li>
  </ul>

  <hr />

  <strong>Facultatea <em>ARTE PLASTICE ȘI DESIGN</em></strong>

  </div>
  <ul>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_apd_design_graf.pdf”>Design grafic (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_apd_man_art.pdf”>Managementul în Arte (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_apd_model_art_cost.pdf”>Modelarea artistică a costumului (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_apd_ped_art_plas.pdf”>Pedagogia artelor plastice (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_apd_pict_sev.pdf”>Pictură de şevalet (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_apd_pre_art_mater.pdf”>Prelucrarea artistică a materialelor (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_apd_priect_art_inter.pdf”>Proiectarea artistică a interiorului (90 cr.)</a></strong></li>
  </ul>
  <div class=”tabbertab ” title=””>

  <hr />
  <p align=”left”><strong>Facultatea <em>FILOLOGIE</em></strong></p>

  </div>
  <ul>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_fil_did_dis_filol.pdf”>Didactica disciplinelor filologice (120 cr.)</a></strong></li>
  <li>Didactica limbii <strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_fil_didc_lim_ro_nemat.pdf”>române </a>/<a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/dm_mast_prog_stud_fil_did_limb_ru_nonmatern.pdf”>ruse </a></strong>ca limbă nematernă /străină (90 cr.)</li>
  <li><strong><u>Educația lingvistică și deontologia comunicării (90 cr.)</u></strong></li>
  <li>Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală (90 cr. <a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_fil_educ_ling_com_interc.pdf”><strong>române</strong></a> /<strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_fil_educ_ling_com_cult_ru.pdf”>ruse</a></strong> /engleză) (90 cr.)</li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_fil_educ_ling_lit.pdf”>Educaţie lingvistică şi literară (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/07/adm_mast_prog_stud_fil_educ_ling_lit.pdf”>Educație literară și artistică (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_fil_ist_teor_lit.pdf”>Istorie şi teorie literară (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_fil_lit_rom_cult_europ.pdf”>Literatura română și cultura europeană (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><u>Modele de comunicare și relații publice (90 cr.)</u></strong></li>
  </ul>
  <div class=”tabbertab ” title=””>

  <hr />
  <p align=”left”><strong>Facultatea <em>FORMARE CONTINUĂ</em></strong></p>

  </div>
  <ul>
  <li>Leadership și instruire (<strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_form_cont_lider_instr_rom.pdf”>română</a></strong>/<strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_form_cont_lider_instr_eng.pdf”>engleză</a></strong>)(90 cr.)</li>
  <li><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_form_cont_man_educ.pdf”><strong>Management educaţional</strong> (<strong>90cr.</strong>)</a></li>
  <li>Studii de recalificare</li>
  </ul>
  <span style=”color: #ff0000;”>Recalificarea profesională la specialitatea de formare inițială</span>
  <div class=”tabbertab ” title=””>

  <hr />

  <strong>Facultatea </strong><strong><em>ISTORIE ȘI GEOGRAFIE</em></strong>

  </div>
  <ul>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_ist_didac_dis_istor.pdf”><u>Didactica disciplinelor istorice (90 cr.)</u></a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/07/adm_mast_prog_stud_ist_did_educ_civ.pdf”>Didactica educației civice (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><u>Istorie europeană comparată (120 cr.)</u></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/07/adm_mast_prog_stud_ist_patr_ist_tur_cult.pdf”>Patrimoniu istoric și turismul cultural (120 cr.)</a></strong></li>
  </ul>
  <div class=”tabbertab ” title=””>

  <hr />

  <strong>Facultatea <em>LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE</em></strong>
  <ul>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_lls_did_dis_nonling_limb_franc.pdf”>Didactica disciplinelor nonlingvistice în limba franceză (90 cr.)</a></strong></li>
  <li>Didactica limbii <strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_lls_did_limb_fr_str_com.pdf”>franceze </a></strong>/ <strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_lls_did_limb_fr_it_str_com.pdf”>italiene</a> </strong>/ <strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_lls_did_limb_en_str_comun.pdf”>engleze</a></strong> /<strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_lls_did_limb_ger_str_comun.pdf”>germane </a></strong>și strategii de comunicare (90 cr.)</li>
  <li>Traducere şi interpretare (<a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_lls_trad_interpret_en.pdf”><strong>engl</strong>.</a> /<a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_lls_trad_interpret_franc.pdf”><strong>franc</strong>.</a>) (90 cr.)</li>
  <li>Limba și cultura<strong> (<a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_lls_limb_cult_en.pdf”>engl.</a> /<a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_lls_limb_cult_fr.pdf”> franc</a>.)</strong></li>
  <li>Educație lingvistică și comunicare interculturală (<strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_lls_ed_ling_com_inter_en.pdf”>engl.</a></strong> / franc.)</li>
  </ul>

  <hr />
  <p align=”left”><strong>Facultatea </strong><strong><em>PSIHOLOGIE ŞI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ</em></strong></p>

  </div>
  <ul>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/07/adm_mast_prog_stud_pps_activ_psihoeduc_cons_psihot.pdf”>Activitatea psihoeducaţională de consiliere şi psihoterapie a psihologului practic (120 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/07/adm_mast_prog_stud_pps_asis_psihosoci_sistem_legal.pdf”>Asistența psihosocială în sistemul legal (120 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_pps_com_alt_limb_braille.pdf”>Comunicarea alternativă. Limbajul semnelor și sitemul Braille (120 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_pps_educ_integ_ter_pers_educ_spec.pdf”>Educaţie integrată şi terapia persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale (120 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_pps_logop.pdf”>Logopedie (120 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_pps_poli_soci_sus_fam_cop.pdf”>Politici sociale de susţinere a familiei şi copilului (120 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/07/adm_mast_prog_stud_pps_psihodiag_inter_tip_org.pdf”>Psihodiagnostic şi intervenţii în diferite tipuri de organizaţii (120 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_pps_psihoped_spec_ter_limb.pdf”>Psihopedagogie specială şi terapia limbajului (120cr)</a></strong></li>
  <li><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_pps_serv_soci_dom_san_pop.pdf”><b>Servicii sociale în domeniul sănătății populației (120 cr.)</b></a></li>
  </ul>
  <div class=”tabbertab ” title=””>

  <hr />
  <p align=”left”><strong>Facultatea<em> ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI INFORMATICĂ</em></strong></p>

  </div>
  <ul>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_se_cons_educ_fam.pdf”>Consiliere şi educaţia familiei (90/120 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_se_did_inv_prim.pdf”>Didactica învățământului primar (120 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_se_educ_carier_univ.pdf”>Educaţie pentru carieră universitară (90/120 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_se_educ_dez_com_anim_soclal.pdf”>Educație pentru dezvoltare comunitară și animaţie socială (120/90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/07/adm_mast_prog_stud_se_manag_cons_inv_prim.pdf”>Management şi consiliere în învăţământul primar (120 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_se_man_cons_ped_pres.pdf”>Management şi consiliere în pedagogie preşcolară (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong>Managementul și Didactica Artei Dansului</strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_se_mat_did.pdf”>Matematică didactică (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_se_met_educ_pres.pdf”>Metodologia educației preșcolare (120/90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_se_ped_cult_emot.pdf”>Pedagogia culturii emoţionale (90 cr.)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_se_teh_crear_soft_educ.pdf”>Tehnologii de creare a softurilor educaţionale (120 cr)</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/adm_mast_prog_stud_se_teh_inf_com_instr.pdf”>Tehnologii informaționale și de comunicare în instruire (120 cr.)</a></strong></li>
  </ul>
  <div class=”tabbertab ” title=””>

  <hr />

  <div id=”prob_apt_mast”></div>
  <p style=”text-align: center;”><span style=”text-align: center;”><strong>SUBIECTELE PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE LA MASTERAT</strong></span></p>
  <p style=”text-align: left;”><strong>Facultatea <em>ARTE PLASTICE ȘI DESIGN</em></strong></p>

  </div>
  <ul style=”list-style-type: square;”>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/06/adm_2017_sub_apd_dg_master.pdf”>Design grafic</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/06/adm_2017_sub_apd_mac_master.pdf”>Modelarea artistică a costumului</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/06/adm_2017_sub_apd_pap_master.pdf”>Pedagogia artelor plastice</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/06/adm_2017_sub_apd_ps_master.pdf”>Pictură de șevalet</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/06/adm_2017_sub_apd_pam_master.pdf”>Prelucrarea artistică a materialelor</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/06/adm_2017_sub_apd_pai_master.pdf”>Proiectarea artistică a interiorului</a></strong></li>
  <li><strong><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/06/adm_2017_sub_apd_sa_ma_master.pdf”>Studiul artelor, Management în arte</a></strong></li>
  </ul>
  <div class=”tabbertab ” title=””>

  <hr />

  <strong style=”color: #06c;”>Programul de activitate al Comisiei de admitere:</strong>
  <ul>
  <li><strong style=”color: #06c;”>Luni-vineri: <span style=”color: #ff0000;”> 8.30-16.30</span></strong></li>
  <li><strong style=”color: #06c;”>Sâmbătă-Duminică: <span style=”color: #ff0000;”>8.30 – 14.00</span></strong></li>
  </ul>
  <table id=”nou” style=”width: 100%;”>
  <tbody>
  <tr>
  <td style=”width: 9%;” width=”9%”><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/exclamare.jpg”><img class=”aligncenter size-full wp-image-1462″ src=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/exclamare.jpg” alt=”” width=”64″ height=”64″ /></a></td>
  <td style=”width: 91%;” width=”91%”><strong> Adresa</strong>: Chișinău, str. Ion Creangă, 1 <strong>E-mail</strong>: admiterea@upsc.md, admitereupsc@gmail.com;

  <strong> Tel</strong>: <strong>(+373 22) 74 72 08, 35 83 36 </strong><strong>Fax</strong>: <strong>(+373 22)</strong> <strong>35 83 02, 35 84 15 </strong></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </div>

 • <div class=”tabbertab ” title=””>

  <strong>Facultatea <em>ARTE PLASTICE ȘI DESIGN</em></strong>

  <strong>Date de contact
  </strong>mun. Chișinău, str. Cornului, nr. 10,
  email: <a href=”mailto:fapdcreanga@gmail.com” target=”_blanc”>fapdcreanga@gmail.com</a>
  decanat.arte@upsc.md
  site web: <a href=”http://arte.upsc.md/” target=”_blanc”><strong>arte.upsc.md</strong></a>
  tel. (+373) 22 749383 (Decanat)
  tel. (+373) 22 748881 (Catedre)

  <hr />

  <strong>Facultatea <em>FILOLOGIE</em></strong>

  Chișinău,
  str. I. Creangă 1, bl. 1,
  MD-2069,
  email:<a href=”mailto:gabriela-topor@yandex.ru”>gabriela-topor@yandex.ru</a>
  email: decanat.filologie@upsc.md
  tel. (+373) 22 240753 (Decanat)

  <hr />

  <strong>Facultatea <em>FORMARE CONTINUĂ</em></strong>

  <strong>Date de contact:</strong>
  str. Ion Creangă 1, bl. 4,
  Chişinău, 2069
  <strong>Telefoane:</strong>
  022-35-83-72-<b>Garștea Liliana</b>
  022-24-07-96-<strong>Țap Elena</strong>

  <strong>email: upsc.formarecontinua@gmail.com</strong>

  <hr />

  <strong>Facultatea </strong><strong><em>ISTORIE ȘI GEOGRAFIE</em></strong>

  <strong><em>Date de contact</em></strong>

  Chişinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 1, MD-2069,
  email: <a href=”mailto:decanat.istorie@%20upsc.md”>decanat.istorie@ upsc.md</a>,
  <a href=”mailto:decanat.istorie@upsc.md”>istorie@upsc.md</a>

  web: <a href=”http://istorie.upsc.md/”>http://istorie.upsc.md/</a>,
  tel. (+373) 22 358305 (Decanat)

  <hr />

  <strong>Facultatea <em>LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE</em></strong>

  <em><strong>Date de contact</strong></em>
  str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 1, et. 7 , biroul 613
  e-mail: limbistraine2010@yahoo.com
  e-mail: decanat.lstraine@upsc.md
  tel. (+373) 22 358458 (Decanat)

  <hr />

  <strong>Facultatea </strong><strong><em>PSIHOLOGIE ŞI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ</em></strong>

  <strong><em>Date de contact
  </em></strong>str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 2, Chişinău, MD-2069
  e-mail:<a href=”mailto:decanat.psihologie@upsc.md”>decanat.psihologie@upsc.md</a>
  tel. (+373) 22 358414 (Decanat)

  <hr />

  <strong>Facultatea<em> ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI INFORMATICĂ</em></strong>

  <em><strong>Date de contact
  </strong></em>str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 3, Chişinău, MD-2069
  e-mail: <a href=”mailto:pedagogie@mail.ru”>pedagogie@mail.ru</a>
  e-mail: decanat.sei@upsc.md
  tel. (+373) 22 358442 (Decanat)

  </div>

 • <a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/06/admitere_pliant_2018_1.jpg”><img class=”size-full wp-image-5460 aligncenter” src=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/06/admitere_pliant_2018_1.jpg” alt=”” width=”1097″ height=”775″ /></a>

  <a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/06/admitere_pliant_2018_2.jpg”><img class=”size-full wp-image-5461 aligncenter” src=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/06/admitere_pliant_2018_2.jpg” alt=”” width=”1053″ height=”744″ /></a>

  <hr />

  <strong style=”color: #06c;”>Programul de activitate al Comisiei de admitere:</strong>
  <ul>
  <li><strong style=”color: #06c;”>Luni-vineri: <span style=”color: #ff0000;”> 8.30-16.30</span></strong></li>
  <li><strong style=”color: #06c;”>Sâmbătă-Duminică: <span style=”color: #ff0000;”>8.30 – 14.00</span></strong></li>
  </ul>
  <table id=”nou” style=”width: 100%;”>
  <tbody>
  <tr>
  <td style=”width: 9%;” width=”9%”><a href=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/exclamare.jpg”><img class=”aligncenter size-full wp-image-1462″ src=”https://upsc.md/wp-content/uploads/2017/03/exclamare.jpg” alt=”” width=”64″ height=”64″ /></a></td>
  <td style=”width: 91%;” width=”91%”><strong> </strong><strong> Adresa</strong>: Chișinău, str. Ion Creangă, 1 <strong>E-mail</strong>: admiterea@upsc.md, admitereupsc@gmail.com;

  <strong> Tel</strong>: <strong>(+373 22) 74 72 08, 35 83 36 </strong><strong>Fax</strong>: <strong>(+373 22)</strong> <strong>35 83 02, 35 84 15 </strong></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>