Informații utile

Formarea profesională, studii de licență, se realizează în cadrul facultăților prin:

 • studii cu frecvență și studii cu frecvență redusă
 • programe de studii pentru o specialitate (180 credite) și pentru specialitate dublă (240 credite)
 • programele de studii de 180 credite studii cu frecvență, realizate timp de 3 ani
 • programele de studii de 180 credite studii cu frecvență redusă, realizate timp de 4 ani
 • programele de studii de 240 credite studii se realizează exclusiv cu frecvență timp de 4 ani
 • toate programele de studii îmbină metodele de predare sincron (în sala de curs) și asincron (online)
Formarea profesională, studii de master, se realizează în cadrul facultăților prin:

 • studii cu frecvență
 • programe de studii de 90 credite și de 120 credite
 • programele de studii de 90 credite se realizează timp de 1,5 ani
 • programele de studii de 120 credite se realizează timp de 2 ani
 • toate programele de studii îmbină metodele de predare sincron (în sala de curs) și asincron (online)

 

 

Acte necesare admitere

 • cererea de înscriere la concursul de admitere (se completează la momentul depunerii actelor în Comisia de admitere);
 • diploma de finalizare a studiilor de licență şi/sau master sau actul de studii echivalent în original şi două copii;
 • anexa sau suplimentul la diplomă în original și două copii;
 • buletinul de identitate, în original și două copii;
 • 4 fotografii color (3 x 4 cm);

Servicii sociale

Studenții  pot  beneficia  de:

 • locuri în unul din  cele 6 cămine studențești;
 • burse de studii/burse sociale;
 • premii pentru reușită;
 • abonamente pentru transportul urban (cu reduceri);
 • o bibliotecă modernă cu 6 săli de lectură şi mediatecă;
 • săli de sport;
 • cantină studențească;
 • internet gratuit;
 • Cursuri la Centrul de Educație Artistică și Instruire Complimentară
 • asistență și practică lingvistică în centrele din cadrul Universității (Centrul Britanic, ETRC, filiala DAAD, etc.) ;
 • o tipografie etc.