Acord de colaborare semnat între Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” și AO „Keystone Human Services International Moldova Association”

Astăzi, 11 martie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” și Asociația Obștească „Keystone Human Services International Moldova Association” au semnat un Acord de colaborare.

Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea eficientă între UPSC și AO „Keystone Human Services International Moldova Association” în contextul implementării proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă”, cu accent pe ghidarea în carieră pentru persoanele cu dizabilități.

Rectorul UPSC Alexandra Barbăneagră și-a exprimat disponibilitatea de a coopera și implementa activitățile Programului,  fiind convinsă de necesitatea de a acționa împreună pentru a crea un mediu propice în vederea asigurării accesului la educație și egalității de oportunități pentru toți copiii, indiferent de abilitățile și capacitățile lor intelectuale sau fizice.

La rândul său, Ludmila Malcoci, director executiv al AO „Keystone a menționat că Proiectul transfrontalier în domeniul educației incluzive este implementat în parteneriat cu Fundația ”Alături de Voi” România, și este finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Moldova, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI). Proiectul își propune să dezvolte abilități și cunoștințe specifice pentru consilierea în carieră a persoanelor cu dizabilități a 470 de actori relevanți (preponderent studenți din învățământul terțiar, profesori, personalul centrelor de formare continuă din sistemul educațional, furnizori de servicii de orientare profesională).

Proiectul va fi realizat cu implicarea Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială, Centrului de Formare Continuă și a Direcției Studenți, Consiliere și Ghidare în Carieră din cadrul UPSC.

De asemenea, ai putea dori...