Seminarul Științific de Profil

Seminarul Științific de Profil 531.01. Teoria generală a educației,

din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”,

anunţă examinarea tezei de doctor în științe pedagogice cu tema,

Valorificarea competenţei de relaţionare în formarea pedagogilor sociali, realizată de DAVIDESCU Elena, conducător ştiinţific

Sadovei Larisa, doctor în pedagogie, conferențiar universitar.

Ședința S.Ş.P. va avea loc vineri, 31 martie 2017,

ora 14.00, str. Ion Creangă, nr. 1., blocul 3, sala 29.

Președinte S.Ş.P., CojocaruVasile, dr. hab., prof. univ.

Secretar S.Ş.P. Zagaievschi Corina, dr., conf. univ.

De asemenea, ai putea dori...