Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat: Bîtca Lucia

Conducător ştiinţific: Rusnac Svetlana, dr. în psihologie, conf.univ.

Consiliul ştiinţific specializat D 511.03-22-39

Tema tezei: „Dezvoltarea comunicării nonverbale și a managementului impresiei în mediul organizațional”

Specialitatea: 511.03 psihologie socială

Data: 26.01.2023

Ora 10:00.

Locația: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, mun. Chișinău, str. I. Creangă, 1, MD-2069, bl. 2, Sala Senatului.

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md).

 603 – vizualizări în total,  2 – astăzi