Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat:  Antip Crina – Ramona

Conducător științific: Dr. , conf. univ., Vicol Nelu

Tema tezei: Strategii alternative de formare a competenței elevilor privind

receptarea textului literar

Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educaţiei

 Data: 11.01.2023

Ora: 13:00

Locul: Institutul de Științele Educației, sala 212

Componența comisiei de îndrumare:

Dr. hab., prof. univ., SILISTRARU Nicolae,

Dr. hab., conf. univ., PETROVSCHI Nina,

Dr., conf. univ.,   GOLUBIȚCHI Silvia.

 1,126 – vizualizări în total,  3 – astăzi