Finanțarea studiilor din bugetul de stat pentru cetățeni străini

Finanțarea studiilor din bugetul de stat pentru străini, pentru anul de studii 2022-2023 sunt oferite:

  • 8 locuri pentru studii superioare de licență – ciclul I
  • 3 locuri pentru studii superioare de master – ciclul II

Locurile sunt pentru cetățenii statelor cu care Republica Moldova are semnate tratate internaționale în domeniul educației: România, Ucraina, Federația Rusă, Republica Bulgaria, Republica Belarus, Republica Slovacia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Azerbaidjan, Republica Populară Chineză, prioritate acordându-se cetățenilor din Ucraina.

Cetățenii din Ucraina, care au promovat concursul de admitere pe locurile la contract, vor achita taxa de studii în mărimea stabilită pentru cetățenii Republicii Moldova.

____________________

Финансирование из государственного бюджета для иностранных граждан: В 2022-2023 учебном году предлагаются:

  • 3 места для высшего образования на II Цикле – Магистратура

Места предназначены для граждан тех государств, с которыми Республика Молдова подписала межправительственные соглашения в сфере образования: Румыния, Украина, Российская Федерация, Республика Болгария, Республика Беларусь,  Словацкая Республика,  Латвийская Республика,  Литовская Республика, Азербайджанская Республика, Китайская Народная Республика. Приоритет отдаётся гражданам Украины.

Граждане Украины, прошедшие конкурс при приеме в вуз на контрактные места, оплачивают обучение в размере, установленном для граждан Республики Молдова.

 185 – vizualizări în total,  6 – astăzi