Arhivă zilnică: mai 17, 2021

Conferința științifică anuală a doctoranzilor și postdoctoranzilor

ÎN ATENȚIA DOCTORANZILOR ȘI POSTDOCTORANZILOR!!! Pentru a vedea programul conferinței, accesați AICI. CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ ANUALĂ (online) a doctoranzilor și postdoctoranzilor va avea loc pe data de 18 mai 2021, ora 14.00, Titlurile comunicărilor vor fi prezentate până la 30 aprilie 2021 la adresa: doctorat_upsc@yahoo. corn. Articolele științifice ale doctoranzilor, însoțite...

Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Candidat: TUDOR Gabriel Conducător științific: VÎRLAN Maria conf. univ. dr.  Tema tezei: ADAPTAREA SOCIALĂ LA ADOLESCENȚII UTILIZATORI DE INSTRUMENTE SMART Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 28 mai 2021 Ora: 10.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala...

Seminar științific de profil

Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Candidat: OLARU (TUDOR) LĂCRĂMIOARA ELENA   Conducător științific: VÎRLAN Maria conf. univ. dr.  Tema tezei: DIMINUAREA COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA PREȘCOLARI   Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 28 mai 2021 Ora: 14.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1,...