Arhivă zilnică: aprilie 15, 2021

Anunț privind desfășurarea alegerilor la funcția de decan

În baza Regulamentului privind ocuparea posturilor de conducere în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobat de Senatul UPSC, proces-verbal nr. 3 din  la 26.11.2015,  Hotărârii Senatului proces-verbal nr. 7 din 25.03.2021 și a deciziei Comisiei de concurs a UPSC nr. 3 din 26.03.2021, cu privire la...